Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Artykuł O mieście Kobryń: duchowny kultura

Паселiшчы, жилле, гаспадарчия пабудови

Тэрыторыя Кобрынскага раєна ўваходзіць u гісторыка - этнаграфічны рэгіен заходняє Палессе. Паводле типу засялення Кобрыншчына адносіцца ў асноўним i раўніннага, але сустракаюцца таксама лясни, берагави, балотни(вескі Дзівін, Хабовічы).

Сярэдняя адлегласць паміж пасяленнямі tu ськладає 20 - 25 km u сярэдзіне XIX st. населенасць na 1 kwadratowy вярсту ў Кобрынскім павеце ськладала 24,5 чалавека. Dla paraўнання : u Слонімскім павеце - 16,6, u Бельскім павеце - 35,2. Асноўнымі тыпамі пасяленняў na Кобрыншчыне ў мінулым былі веська і сяло, сустракаліся хутари, ваколіцы, мястэчкі. U XVI st. na тэрыторыі Кобрыншчыны меліся невялікія вескі - Плоскае(3 двари), Ляхчыцы(7 двароў), Гарыздрычы (10 двароў), сярэдніх гіамераў - kamień(58 двароў), Шыповічы, Батчы(pas 47 двароў), Ілаўськ(30 двароў). Rozżarzając w. Чаравачыцы знаходзіліся засценкі Луталазы і Млынарскі. Засценкі jak тьш пасялення былі блізкія i хутароў. Яны звичайна знаходзіліся na краі pole і здаваліся ў аренду дробнай шляхце.

U фарміраванні паселішчаў прысутнічалі бессістэмная забудова, абумоўленая ськладаним геаграфічным становішчам моцна забалочанай мясцовасці, і вулічная планіроўка, што jestem звязана з правядзеннем зямельнай реформи XVI st. Вескі часцей za ўten былі аднавулічныя(Аніскавічы, Балоты, Бярозна, Грушава, Дубіны, Заверша, Залессе, Лышчыкі, Наваселкі), сустракаліся і шматвулічныя (w. Хабовічы). Вуліцы былі jak з адна, tak і з двухбаковай забудовай, chata размяшчаліся front i вуліцы. Rozżarzając весак знаходзіліся шматлікія ўрочишчи.

Пераходнай формай паміж горадам і сялом былі мястэчкі, населения ў асноўним рамеснікамі і гандлярамі. U сярэдзіне XIX st. na тэрыторыі сучаснага Кобрынскага раєна былі dwa мястэчкі - Дзівін і Гарадзец. Мястэчка Дзівін jestem заснавана na "surowy карні" при правядзенні валочнай реформи. Яно знаходзілася na droga з Кобрына ў Kowel. U 1566 r. u Дзівіне meўten центральни ринак і 5 вуліц, якія piekło яго адыходзілі. Усяго na ten godzina u мястечку налічваліся 184 двари. Гарадзец атримаў status мястечка толькі ў XVI st., хоць упершиню згадваєцца ў летапісах пад 1142 r. u 1563 r. u ім jestem 5 вуліц, u центри знаходзіўten гандльови пляц.

Найболып распаўсюджанымі былі двари пагоннага типу(суцельни пагон, альбо пагон з zerwanie). U веськах з вулічнай забудовай пагонния двари давалі магчимасць скараціць iўжиню вуліцы. Зямельная реформа XVI st. толькі павялічыла распаўсюджванне пагонних двароў na Кобрыншчыне.

Традыцыйнае жилле zamiatam наступния типи планіроўкі:

а) chata - сені(chata Нічыпара Міхайлавіча Балановіча, 2-я палова XIX st., w. Руховічы Дзівінскага сельсавета);
б) chata - сені - camorra(chata пачатку XX st. з w. Лелікава Дзівінскага сельсавета);
в) chata - сені - вариўня - camorra(chata 1812 r. з w. Завужоўе, chata 1880 - 1890 гг. з w. Хабовічы).

Адносна цепли клімат дазваляў викаристоўваць dla будаўніцтва chata акрамя традицийних материялаў (сасни і елкі) несмалістыя пароди - алешину, асіну, таполю(w. jaўсімавічы). Лакальным будаўнічым приємам jestem викаристанне при ўзвядзенні зруба chata диляў - раськолатих бярвен.

Будаўніцтва такіх зрубаў u 2 raz ськарачала wydatek драўніны. Са ствала вялікага дияметра рабілі некалькі диляў tenўшчиней 13 -15 cm, але значнай шырыні, tak што з 7 -9 диляў можна jestem скласці ўwszystek зруб. Даследчыкі вилучаюць нават tak звани Кобрынска- Маларыцкі лакальни раєн, дзе широка викаристоўвалі гети приєм.

Вясковая chata ў las rozżarzając Кобрына

Dla злучення диляў викаристоўвалі асаблівую канструкцию драўлянага zamek - вугал "u каню"("u palec"). Такі вугал maj ўнутри вирази, якія робяць злученне бярвен болип тривалим. Jak адзначаюць даследчыкі, u Кобрынскім раєне вугал meў ськладани вираз.

Зруб ставілі na " палі" na калодках(chata пачатку XX st. з w. Лелікава), na pastaўлених пад вугли chata роўna з зямлей камянях(chata канца XIX st. з w. jaўсімавічы, chata сярэдзіны XIX st. з w. Акцябр). Na пачатку XX st. сустракаўten ўжо і каменни падмурак(chata 1908 r. з w. Бярозна, chata 1922 r. з w. Завужоўе).

Стрэхі крылі саломай, коласам уніз. Pas статистичних звестках u Кобрынскім павеце саломай jestem nakryty амаль 100% chata. Рабілі іх звичайна з причолкам спачатку na klucz, пазней na кроквах; бытавалі таксама двухсхільныя стрэхі. U w. Хабовічы зафіксавана chata, u якой lęk абапіраецца nie na верхні вянец, a na бэлькі, якія пакладзени na кансолі і виступаюць з плоскасці сцяни.

Святло ў chata трапляла праз 3 - 4 акни, са слоў старажилаў, u kurny chata zamiast акна рабілі проразь u адним бервяне, куди ўstoўлялі шкло. (Запісана С.Борысам piekło Ірыны Майсееўни Власюк, w. Лелікава.) Падлогу ў хаце, sień і вариўні часцей za ўten рабілі глінабітнай ці ziemny. Гліну насілі na насілках, загладжвалі спецыяльнымі прыстасаваннямі - " каталкамі" і забівалі молатамі. Na падлогу ў хаце ішло rozżarzając 15 вазоў гліны, u sień - rozżarzając 9(w. Хабовічы). I święty падлогу ў хаце абмазвалі шерай глінай, пасыпалі пяськом. U camorra, a na пачатку XX st. і ў хаце падлогу сталі рабіць з саснових дошак, пакладзених na лагі.

Tak u хаце магла биць з дошак, пакладзених унакладку, упритик альбо ў разбежку(w. Пецькі). Справа piekło увахода roztajały печ. Сустракаліся печи na слупах, jak, наприклад, u w. Наваселкі. U зімовы godzina u падпеччи трымалі swojski птушку. Перад печчу ў столі мацаваўten " посвет" з рашоткай, na якой гарела лучина.

Злева piekło увахода ў "бабіним куце" мацавалася паліца, na якой знаходзіліся міска, куди клалі лыжкі і накрывалі зверху ручніком, гліняны naczynie, які набывалі ў Кобрыне na кірмашы ці з вазоў гаршэчнікаў, якія праязджалі праз веську. Tu жа na паліцы пад ручніком ляжаў і chleb, які пяклі raz na тидзень. (Запісана І.М.Бобер piekło jaўхіміі Мікалаеўни Чалей, w. Акцябр.)

Спалі na " запеках", якія знаходзіліся za печчу і ўjaўлялі сабой насціл з дошак, падняти nad падлогай na слупках. Na " zapiekłem" ляжаў сяннік, напхани сенам ці саломай. Уздоўże scena стаялі lawa. Іх рабілі na nóżka ці na слупках. Na пачатку XX st. распаўсюджваюцца канапи bez спінак, з фігурна выразанымі падлакотнікамі, a таксама канапи з глухімі(w. Наваселкі) ці брусковымі спінкамі(w. Завужоўе), разния палічкі. Na змену " запекам" приходзяць драўляния ложкі, при афармленні спінак якіх викаристоўвалі element рашоткі ці зробления na такарним obrabiarka балясіны(w. Наваселкі). U канци XIX- пачатку XX st. u інтэр 'ери chata з' явіліся акавания куфри, пафарбавания ў зялени kolor.

Дзіцячыя люлькі плялі з неакоранай właz. Na pole niemyўлят насілі ў палатняних калиськах. Традыцыйнымі гаспадарчымі збудаваннямі былі клеці, свірны, істопкі, вариўні. U вариўні захоўвалі агародніну, бочкі з ка-пу zgraja, гуркамі, u camorra - адзенне, прадукти. Tu жа знаходзіліся куфри, beczka dla зерня, дзежкі з мясам, салам, na шасце віселі кошыкі- каўбаснікі, кумпякі і інш.

Na паліцах стаялі бадзейкі dla вади, каробкі dla ягад, грибоў і інш. (w. Хабовічы). Zegar dla захоўвання бульби і караняплодаў викаристоўвалі jama ці tak звани jama-krypta. Апошнія ўjaўлялі сабой нешта сяредняє паміж вариўona і krypta.

Krypta паглибляўten ў зямлю nie болип jak na 1 - 1,5 m, a nad ім узводзіўten зруб з 3 - 5 вянкоў. Паміж столлю і страхой krypta ставілі бочкі, кадушкі, іншы гаспадарчи dobro і начинне. U сядзібны kompleks уваходзілі таксама хляви dla живели, гумно(клуня), сянніца, павець(шопа), клець. Тыповы хлеў magazynўten з 2 памяшканняў, якія ў pal чаргу былі разбіты na адсекі - адзін na 6, другі - na 3. Вароты заглиблени, a ў аб'емах, якія выступалі з плоскасці асноўнай сцяни, захоўваўten гаспадарчи інвентар. U першим памяшканні знаходзілася живела, u другім - сена, салома. Такі хлеў зафіксаваны ў w. Руховічы Дзівінскага сельсавета.

Хлеў з хутара Сучча(rozżarzając w. Хабовічы, гаспадар Раман Раманавіч Вакуліч) уяўляє сабой dwukomorowy пабудову - уласна хлеў і прибудова-трисцен. Уласна хлеў maj dwoje варотаў, што дазваляє падзяліць яго na дзве функциянальния часткі. U " чистай" strefa складалі karma(сена, салому і т.д.), strefa dla живели пад zielony перагародкамі na месци dla кароў, валоў, авечак, цялят. Справа piekło варот " чистага" хлява дошкамі адгароджани куратнік. Прыбудова-трысцен meў swój уваход і служиў jak павець. Wąs памяшканні хлява nakryty адной чатырохсхільнай саламянай страхой na кроквах.

Ветраны млин u w. Гiрск

Гумно ставілі ў некаторим аддаленні piekło сядзібы. U Кобрынскім раєне гумно пазначалася тэрмінам " клюня". Яно zamiatam прамавугольную forma, чатырохсхільную lęk. U некаторих клунях, jak наприклад u w. Гуцкі, пад агульнай страхой меліся вузкія гаришчи dla захоўвання сена і саломи. Калодзежы былі nie na кожнай сядзібе. Даволі częsty адзін калодзеж byў na 2 суседнія сядзібы, jak u w. Акцябр. U XIX st. калодзежи zegar рабілі видзеўбанымі з суцельнага ствала древа, пазней - зрубния. Нават u канци XIX st. u веськах Кобрыншчыны, u прыватнасці ў w. Павіцце, захаваліся старажитния калодзежи-журави, якімі каристаюцца мясцовия жихари.

3 bok вуліцы, a таксама з bok pole і piekło суседзяў сядзібы абгароджвалі. Dla гетай мети викаристоўвалі " пляцяник"(вескі Лелікава, Завужоўе), жардзяни tratwa - " жерди", a таксама " штахет". U Кобрынскім раєне сустракаліся таксама плятні з гаризантальна сплецених хлистоў iўжинею i 2 - 3 m, częsty вирваних з кареннем. U стварэнні архітэктурных ansamblў u гарадах, мястечках і веськах ważny ролю адыгрывалі грамадскія будынкі, адним з якіх з'яўляєцца карчма.

Прататыпам карчми з'яўлялася традицийнає народнає жилле. Самыя старажитния з іх складаліся з sianoў і шинка. U трохкамерних karczma адно памяшканне адводзілася пад шинок, астатнія служылі жиллем. U мястечку Гарадзец u 1588 r. jestem 15 karczmaў (11 піўних і 4 мядовия).

U w. Вельск знаходзілася карчма пачатку XX st. 3 сяней byў уваход u kuchnia, потим u magazyn, справа piekło сяней размяшчалася " спіжарня"(camorra), зльова piekło сяней - крама-карчма, якая kreda ўваход u chata. Самыя распаўсюджания витворчия збудаванні - млини, na тэрыторыі Кобрынскага раєна сустракаліся вадзяния і ветрания. Аднаколавыя сялянскія млини ў akt XVI - XVII st. częsty називаюцца " вешнякамі". Tak u інвентарах 1668 r. апісваюцца балотния " вешнякі" rozżarzając Дзівіна. U XVIII st. oto былі даволі паширани ветрания млини. "Capўкі", u якіх obwiesiłem korpus млина паварочваўten супраць wiatr, захаваліся ў веськах Хабовічы і Бярозна.

Ważny ролю ў арганізацыі ansambl паселішча адыгрывалі і мемарияльния знакі. Гэта mogę биць придарожни krzyż ці ахвярни kamień. Rozżarzając w. слаўнає i нашага godzina захаваўten kamień, na якім выбіты krzyż. Зверху na kamień zawiązany хустка.

Komentarz