Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Kraj na początku duży ojczysty wojna

Na wzmiankę o героях-танкистах 22-й czołgowy dywizja // zbudowany na piedestał: o pomnik bojowy sława na terytorium republika Białoruś / сост.: И.Н. Кулан, С.М. Гайдук, В.Я. Герасимов. - Mińsk: Книгозбор, 2009. - С. 4 8 - 4 9 . 2 2 - я czołgowy dywizja do pierwszy dzień wojna heroicznie biję się pod Kobryńом.

Pierwszy dzień duży ojczysty wojna / сост. Е.В. Бабенко // siedem stulecie Kobryń : krótki wademekum po wojenny-historyczny muzeum imię А.В. Suworow. - Brześć: ОАО "brzeski drukarnia, 2004. - С. 18-19.

Artykuł z księga "pamięć : historycznodokumentalny kronika Rejon kobryński"

Пліско, Н.М. Tak пачиналася / Н.М. Пліско // Памяць : гісторыка- даку-ментальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск : БЕЛТА, 2002. - С. 137-139. -(Ішла вайна ludowy).

Sandałowiecў, Л.М. З успамінаў / Л.М.Sandałowiecў // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 139-149. Л.М.Sandałowiecў u пачатку вайни удзельнічаў u абарончих baj u раєне Брэста. Жабінкі. Кобрына і інш. Друкуецца паводле кн.: Sandałowiec, Л.М. Пережитое / Л.М.Sandałowiec. - М., 1966. - С.74-75, 82-85, 89, 92-96, 114-125.

Пуганов Wiktor Paweł

Кононов, И. В. w ogniu / И. В. Кононов // Bug w ogniu / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 151 - 156. Wspomnienie zastępca dowódca 22-й czołgowy dywizja, broniący Kobryń do pierwszy dzień wojna.

Осташенко, Ф. А. nieodżałowany dzień / Ф. А. Осташенко // Bug w ogniu / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 119 - 121. Wspomnienie autor przewodniczący, pułkownik, zastępca dowódca 6-й orłowski strzelecki dywizja, o wspólny bojowy działanie 22-й czołgowy dywizja pod dowództwo generał В. П. Пуганова.

Lękliwyў Віктар pasўлавіч // Białoruś u Вялікай Айчыннай вайне. 1941-1945: енциклапедия / редкал.: І. П. Шамякін(гал. ред.) [і інш.]. - Мінск : БелСЭ, 1990. - С. 510.

Lękliwyў Віктар pasўлавіч // Ваенная енциклапедия Беларусі = wojskowy encyklopedia Białoruś / редкал. А.У. Языковіч(гал. ред.), artysta В.А. Ляхар. - Мінск: Беларуская енциклапедия імя П. Броўкі, 2010. - С. 797-798.
Пуганов Wiktor Paweł // ich imię nazwany.: енциклопеді-чеський informator / редкол.: И. П. Шамякин(гл. ред.) [ta ін.]. - Mińsk: БелСЭ, 1987. - С. 501.

Пуганов Wiktor Paweł // kto jestem kto w republika Białoruś. 2005: do 60-lecie zwycięstwo w duży ojczysty wojna / autor-autor А.И. Котов. - Mińsk: Мэджик-бук, 2005. - Т.1. - С. 237.

Митюков, А. dowódca dywizji Пуганов / Ołeksij Митюков // zorza. - 2004. - 22 czerwiec. - С. 2.

Ten straszny słowo " wojna" // Кобрынскі веснік. - 2003. - 8 maj. - С.1 - 2. O В.П. Пуганове i А.И. Морозове - bohater, na zawsze pozostałem leżę w кобрінськой ziemia.

Гурда, У. І generał гінулі ў baj / У. гурда // Кобрынскі веснік. - 2001. - 13 червеня. - С. 2. Generał танкавай арміі В.П.Lękliwyў загінуў при абароне Кобрына ў чэрвені 1941; ўрадженец Кобрыншчыны, генерал-маєр wojsko сувязі Я.О. Лагадзюк - u 1944 u iўгапілсе.

Пліско, Н. Каб уміраючы ўвасобіцца / Н. Пліско // Камуністычная праца. - 1988. Pra bohaterў, абараняўших Кобрын u gad Вялікай Айчыннай, чиє імены носяць вуліцы горада, skwer, паркі: Б.М Сурына, В.П. Пуганава, А.І. Марозава.

Вуліца Пуганава : архіўни материял

Сурин Borys Mykoła

Белов, Н. Г. gorący serce / Н. Г. Белов // Bug w ogniu : [zbiór wspomnienie o duży ojczysty] / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 138 - 147. Wspomnienie dowódca 10-й mieszany dywizja lotniczy o pierwszy zegar wojna, o wyczyn lotnik 123-го ludobójczy pułk na czele z major Б. Н. Суриным.

Сурин Borys Mykoła // kto jestem kto w republika Białoruś. 2005: do 60-lecie zwycięstwo w duży ojczysty wojna / autor-autor А.И. Котов. - Mińsk : Мэджик-бук, 2005. - Т. 1. - С. 256.

Сурин Borys Mykoła // ich imię nazwany.: енциклопе-дічеський informator / редкол.: И. П. Шамякин(гл. ред.) [ta ін.]. - Mińsk : БелСЭ, 1987. - С. 584.

Магдысюк, С. подсадниє " czajka" major Сурина / С. Магдысюк // zorza. - 2005. - 7 maj. O lotniczy pułk major Сурина.

Пліско, Н. Каб уміраючы ўвасобіцца / Н. Пліско // Камуністычная праца. - 1988. Pra bohaterў, абараняўших Кобрын u gad Вялікай Айчыннай, чиє імены носяць вуліцы горада, skwer, паркі: Б.М Сурына, В.П. Пуганава, А.І. Марозава.

Artykuł z okresowy edycja

Курашова, Л. utrafiłem dzieciństwo pod bombardowanie / Lidia Курашова // Кобрынскі веснік. - 2015. - 2 maj. - С. 4. o jeden z epizod pierwszy dzień wojna na Rejon kobryński.

Пашкович, Л. przez rok i kilometr / Ludmiła Пашкович // Кобрынскi веснiк. - 2015. - 15 красавiка. - С. 3. Kobryń odwiedziłem krewna танкиста Mychajło Спеченкова, który 23 czerwiec 1941 r. pod Kobryńом po zniszczenie 4-х wrogi czołg zginąłem od odłamek pocisk.

Фридлендер, Н. moment prawda : do 115-lecie z dzień urodzenie Leonid Mychajło Сандалова / Natalia Фридлендер // Kobryń-Inform. - 2015. - 9 kwiecień. - С. 11. Bezpośredni uczestnik obronny bitwa pierwszy dzień wojna na Rejon kobryński jestem Л. М. sandałowiec, stanąłem 1966 r. poczesny obywatel r. Kobryń.

Борисюк, Ю. świadczę zdjęcie / Ю. Борисюк // Кобрынскі веснік. - 2012. - 20 червеня. - С. 3. Rejon kobryński do pierwszy dzień duży ojczysty wojna za świadczenie zdjęcie.

Grom, А. lotnik biję się na / śmierć А. grom // Кобрынскі веснік. - 2011. - 22 червеня. - С. 1,2. O wyczyn lotnik 123-го lotniczy pułk, broniłem niebo Rejon kobryński do pierwszy dzień wojna.

Fedyr, И. w ognisty Пекле z pierwszy dzień wojna / Igor Fedyr // Кобрынскі веснік. - 2011. - 18 червеня. - С. 4. Pierwszy dzień wojna na Rejon kobryński.

Федаровіч, І. Палымяная памяць / І. Федаровіч // Кобрынскі веснік. - 2011. - 15 червеня. - С. 4. Кобрыншчына ў першия дні вайни.

Мартынов, А. tak zaczynam się wojna / А. Мартынов // Kobryń-Inform. - 2010. - 11 luty. - С. 6.

Kłus, Е. powietrzny pracuś wojna / Ołena kłus // Кобрынскі веснік. - 2009. - 10, 17 червеня. Krótki historia 123-го lotniczy ludobójczy półka.

22 czerwiec - dzień pamięć ofiara duży ojczysty wojna // Кобрынскі веснік. - 2007. - 20 червеня. Wspomnienie świadek o początek duży ojczysty wojna.

Курашова, Л.И. Broniąc niebo ojczyzna / Л.И. Курашова // Kobryń-Inform. - 2006. - 22 czerwiec. - С. 14. Wspomnienie Л. М. Сандалова, kierownik sztab czwarty armia, rozmieszczałem się w r. Kobryńе, - o przeddzień i początek duży ojczysty wojna.

Хільчук, М. Праз три тыдні акупацыі / Марыя Хільчук // Кобрынскі веснік. - 2005. - 7 maj. Аб bestialstwo фашистаў u першия дні вайни na тэрыторыі в.теўлі.

Бабенко, Е. żywy głos / Ołena Бабенко // Кобрынскі веснік. - 2004. - 19 червеня. Wspomnienie świadek i bezpośredni uczestnik wydarzenie początek wojna na Rejon kobryński.

Магдысюк, С. stoję na / śmierć С. Магдысюк // Кобрынскі веснік. - 2001. - 18 ліпеня. Rejon kobryński na początku duży ojczysty wojna.

Сущук, А. tak zaczynam się wojna / А. Сущук // Кобрынскі веснік. - 2001. - 5 maj. Początek duży ojczysty wojna na Rejon kobryński.

Трэба помніць // Кобрынскі веснік. - 1991. - 22 червеня. 23 червеня фашисти ўступілі ў горад Кобрын.

Martynў, А. Першыя ахвяри вайни / А. Martynў // Камуністычная праца. - 1988. - 14 красавіка. Першыя gad акупацыі (1941-1942гг.) na Кобрыншчыне.

Martynў, А. tak пачиналася вайна / А. Martynў // Камуністычная праца. - 1988. - 12 красавіка.

Пліско, Н. Праз суткі, вечарам / Н. Пліско // Камуністычная праца. - 1986. - 21 червеня. Першыя гадзіны вайни u Кобрыне.

Пліско, Н. Першы дзень вайни / Н. Пліско // Камуністычная праца. - 1985. - 9 maj. - С. 2.

Пограбаў, Ю.С. Ішлі баі пад Кобрынам / Ю.С. Пограбаў // Кобрынскі веснік. - 1970. - 26 ліпеня. Першыя дні Вялікай Айчыннай.

Archiwny materiał

123 ludobójczy pułk lotniczy pod dowództwo Б.Н. Сурина wstępuję do bój : archiwny materiał

Czołgowy bój u д. Imieniny. 1941 : archiwny materiał

Czołgowy bój pod д. Imieniny : archiwny materiał

 

Okupacyjny reżim na terytorium Rejon kobryński

Okupacyjny reżim / сост. Е.В. Бабенко // siedem stulecie Kobryń : krótki wademekum po wojenny-historyczny muzeum imię А.В. Suworow. - Brześć : ОАО "brzeski drukarnia, 2004. - С. 20 - 21.

Artykuł z księga "pamięć : historycznodokumentalny kronika Rejon kobryński"

З дзенніка 15-га паліцэйскага pałka СС аб знішчэнні весак і расстрелах савецкіх грамадзян / падрихтаваў У.І. Лемяшонак // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С.157 - 161. -(Дакументы сведчаць). Аб крававих дзеяннях фашистаў u верасні - лістападзе 1942 r.

З удакладнених звестак виканкама Кобрынскага раєннага савета депутатаў працоўних аб стратах, причинених раєну нямецка- фашысцкімі захопнікамі ў gad Вялікай Айчыннай вайни / падрихтаваў У.І. Лемяшонак // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 164 - 165. -(Дакументы сведчаць). Паводле материялаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Białoruś(Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 747. Л. 19-25).

Звесткі аб жихарах Кобрынскага раєна, знішчаных фашыстамі і вивезених na примусовия praca / падрихтавала Р.А.Чарнаглазава // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 163 - 164. -(Дакументы сведчаць). Нацыянальны архіў Рэспублікі Białoruś. Ф. 1378. Воп. 1. Спр. 27. Л. 4.

Звесткі аб чалавечих стратах pas r. Кобрыну za gad Вялікай Айчыннай вайни / падрихтаваў У.І.Лемяшонак // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 166. -(Дакументы сведчаць). Нацыянальны архіў Рэспублікі Białoruś. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 747. Л. 26. Lista złożony po akt o niemiecko-faszystowski przestępstwo w r. Kobryńе od 18.12.1944 rok i za przesłuchanie mieszkaniec.

Лемяшонак, У.І. Акупацыйны режим / У.І.Лемяшонак // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 150 - 152. Акупацыйная палітыка гітлераўцаў na акупіраванай тэрыторыі, u т.л. na Кобрыншчыне.

Martynў, А.М. Мартыралог кобринськага jaўрейства / А.М. Martynў // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 152 - 154. Аб знішчэнні фашыстамі кобринськага jaўрейства.

Распараджэнні акруговага камісара ў Кобрыне Панцыра // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск : БЕЛТА, 2002. - С. 154 - 157. -(Дакументы сведчаць). Дакументы фашисцкай акупацийнай улади ў Кобрыне.

Са справаздачи акруговага камісара ў Кобрыне генеральнаму камісару Беларусі аб дзейнасці акруговага камісарыята za перияд з верасня 1942 r. pas жнівень 1944 r. / падрихтаваў У.І. Лемяшонак // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 161 -163. -(Дакументы сведчаць).

Artykuł z okresowy edycja

Бялоў, Дз. Пад znak зоркі Давіда / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2015. - 25 лютага. - С. 4. Аб знішчэнні сем'яў jaўреяў u Наваселках u 1942 r.(pas материялах кіраўніка Наваселкаўськага muzeum А. Дронца).

Петручик, Л. w oko dziecko stoję łza / Lubow Петручик // Кобрынскi веснiк. - 2015. - 8 maj. - С. 3. W kwiecień 1942 w д. Меленково stałem się tragedia - po donos sprzedawczyk jestem rozstrzelany rodzina Мехта i Криволь.

Бялоў, Дз. Тайны Кобрынскай турми / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2014. - 28 ліпеня. Аб цяжкіх випрабаваннях Сцяпана Анішчука ў gad Вялікай Айчыннай, урадженца w. Плашчыны Астроміцкага z/с.

Ковалева, А. obwiniam dokument / А. Ковалева // wieczorowy Brześć. - 2012. - 27 styczeń. - С. 8. Świadczenie o холокосте w doniesienie armia. Mieszkanka д. Демидовщина М. Н. Богачук o пережітом ona do rok fszystowski okupacja.

Орлова, Е. krew Бронной góra / Ołena Орлова // pamięć. - 2012. - 27июля. - 2 sierpień. - С. 18. O rozstrzelanie żydowski ludność na Бронной Горе, m.in. i кобрінчан.

Савченко, Н. ból niedoczesny / Nadija Савченко // Кобрынскі веснік. - 2011. - 11 ліпеня. - С. 3. Wydarzenie 1942 r. na Rejon kobryński oko świadek.

Бялоў, Дз. U skórny вескі - pal памяць і ból / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2009. - 13 maj. - С. 1,2.
Aўтапрабег pas месцах баявой sława Кобрыншчыны.

" Zorza" - 70! Historia, który my piszę // zorza. - 2009. - 26 maj. - С. 4. Z list do redakcja " zorza" mieszkaniec д. Barszcz Rejon kobryński do 1943 r.

Wypróbowanie wojna // Кобрынскі веснік. - 2009. - 27 maj. - С. 3. Wspomnienie mieszkanka д. Рудец Е.Е. Володько(Фирисюк) o пережітом do rok duży ojczysty wojna.

Tak zabijam człowiek: akcja w Białoruś // Białoruś dziś. - 2009. - 4 czerwiec. - С.9. Wspominam się karzę operacja pod kodowy nazwa " trójkąt" (Rejon kobryński - д. Борки, д. Борисовка).

Szewczenko, А. polski подполье. Мечислав Китайчук, rozdział z księga "burzliwy wydarzenie Polesie" / Ałła Szewczenko // Kobryń-Inform. - 2008. - 7 sierpień, 4 wrzesień. Mieszkaniec Rejon kobryński wniosłem znaczący wkład do walka z zaborca w okresie drugi światowy wojna.

Szewczenko, А. los mieszkaniec Kobryński getto / Ałła Szewczenko // Kobryń-Inform. - 2008. - 2 październik. - С.18. O przestępstwo nad кобрінськимі Żyd do rok duży ojczysty wojna.

Ковалева, А. dwa kożuszek / Ałła Ковалева // zorza. - 2006. - 26 styczeń. - С. 3. Wspomnienie mieszkanka д. Демидовщина o zniszczenie żydowski ludność na terytorium Rejon kobryński.

Хильчук, М. do jeden z dzień wojna / Maryja Хильчук // Кобрынскі веснік.- 2006. - 8 красавіка. - С. 3. Rodzina Назаруков z Ляхчиц do rok wojna uratowałem żydowski dziewczynka.

Васюк, Н. danina pamięć poległy / Н. Васюк // Kobryń-Inform. - 2005. - 8 grudzień. Braterski grób w Kobryń przypominam o bestialstwo faszysta do rok duży ojczysty wojna.

Васюк, Н. dzwon zwycięstwo / Natalia Васюк // Kobryń-Inform. - 2005. - 12 maj. - С. 2. W cerkiew wieś Тевли do dnia zwycięstwo ustalony nowy dzwon, zniszczony faszysta w 1943 rok.

Пянко, А. oparzony wojna dzieciństwo / Ołeksij Пянко // Кобрынскі веснік. - 2005. - 8 czerwiec. O czczenie weteran drugi Wojna światowy, były więzień Rejon kobryński.

Хильчук, М. i znów wojna pryzpomniałem o sam / М. Хильчук // Кобрынскі веснік. - 2005. - 7 снежня. - С. 2. Fakt zwierzęcy wyniszczanie hitlerowiec pokojowy ludność Rejon kobryński, перезахороненіє zwłoki pokojowy obywatel.

Шурко, Н. ten jestem niedawno, ten jestem dawno / Natalia Шурко // Кобрынскі веснік. - 2005. - 29 кастрычніка. Wspomnienie Любови Andrzej Байдук z д. Бородичи Городецкого z/z, wykradziony do Niemcy do rok wojna.

Дарафеева, В. my - Перахрэсцкія / Валянціна Дарафеева // Кобрынскі веснік. - 2004. - 24 ліпеня. - С. 3. Веска Мелянкова ў gad вайни - успаміны сведкаў.

Jedyny dla wszystek Białoruś projekt // Кобрынскi веснiк. - 2004. - 14 luty . W 2003 rok artystycznie-ekspertowy rada zaproponowałem stworzyłem pomnik mieszkaniec wieś, spalony do rok duży ojczysty, na podstawie znak-symbol Хатыни.

Назарук, Т. okupacyjny reżim na Rejon kobryński / Tetiana Назарук // Кобрынскі веснік. - 2004. - 30 червеня.

Новікаў, С. Асаблівасці ваєнна- эканамічнай гісторыі Беларускага Палесся(1941-1944 гг.) / Сяргей Новікаў // Беларускі гістарычны часопіс. - 2004. - №4. - С.15-22. Ідзе гаворка pra Кобрынскі гебітскамісарыят.

Хільчук, М. na ўзгорку za Орам / М. Хільчук // Кобрынскі веснік. - 2004. - 28 жніўня. - С. 2. Успаміны Рыгора i Еўдакіі Куліковічаў, жихароў спаленай u gad вайни вескі Ор.

Архипова, А. apel młodzież nowy stulecie / Ada Архипова // zorza. - 2003. - 5 czerwiec. O zniszczenie żydowski ludność w Kobryń do rok wojna.

Мазур, Я. pierwszy krew / Jarosław мазур // Рэспубліка. - 2003. - 8 maj. O wydarzenie duży ojczysty, odbywam się na terytorium д. Тевли - po wrażenie od przeczytany księga " pamięć".

Leon, И. pamiętam prawda o wojna / И. Leon, И. Спадневская // Кобрынскі веснік. - 2002. - 22 maj. Polityka ludobójstwo - o Żyd, rozstrzelany w Kobryńе.

Мартынов, А. okupacyjny dzień / powszedni А. Мартынов // Кобрынскі веснік. - 1995. - 28 красавіка.

Martynў, А. Вялікі спіс кривави / Аляксей Martynў // Камуніс- тичная праца. - 1988. - 19 красавіка. Аб rozprawa nad мірным насельніцтвам u 1942-1943 gad, u тим ліку весак kamienica, Рэчыца.

Martynў, А. Пад knot свастыкі / А. Martynў // Камуністычная праца. - 1988. - 30 красавіка. Акупацыйны режим na Кобрыншчыне.

Wspomnienie świadek duży ojczysty wojna

Успаміны жыхаркі w. łuk jakўчиц Марыі Аляксандраўни : відэаролік. - Łuka, 2013.

Archiwny materiał

Sprawozdanie dowódca 10-й kompania o masowy wyniszczanie żydowski ludność w miasto Пинске 29 październik - 7 listopad 1942 r. : archiwny materiał

 

Walka z okupant na terytorium kraj

Арзуманян, С. Х. na ziemia Прибужской / С. Х. Арзуманян // ziemia pałam : memuar / С. Х. Арзуманян. - Mińsk: Białoruś, 1974. - гл. 2. - С. 126-127, 130, 133, 165, 169, 198, 199, 223-228, 230-231. Autor, dowódca brygada imię Stalin, opowiadam o bojowy i zwiadowczy działalność partyzancki drużyna i brygada w obwód, w т. ч. i na Rejon kobryński.

Bitwa bez ogłoszenie / autor koncepcja i tekst А.М. Suworow // niewidoczny rubież: kierowanie КГБ po brzeski obwód / А.М. Suworow. - Brześć : Полиграфика, 2014. - С. 171-184. Walka z banda ukraiński nacjonalista na Rejon kobryński do rok wojna.

Brzeski obwód. Partyzancki łączenie brzeski obwód // wyższy partyzancki dowództwo Biłoruś. 1941-1944: informator / Э.Г. Иоффе [ta ін.]. - мн.: Białoruś, 2009. - С. 99-105. Partyzancki ruch na Rejon kobryński.

W jedyny ustrój: wspomnienie uczestnik partyzancki ruch w Biłoruś. 1941 - 1944. - Mińsk : Białoruś, 1970. - С. 54-63; 65-75; 87- 113; 132-145. Autor - obywatel ZSRR i ПНР, były białoruski partyzant i działacz podziemia - wspominam o wspólny walka przeciw faszysta do rok okupacja. Szereg materiał poświęcony Rejon kobryński.

Дивинский подпольний komitet rejonowy КП(б) by // подпольниє partyjny organ kompartia Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(1941 -1944) : krótki lista o organizacja, struktura i skład / ред. В. Н. sułtan, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1975. - С. 72 - 73.

Загінуўшия воіны - вызваліцелі // Памяць: гісторыка- дакументальная хроніка Драгічынскага раєна. - Мінск, 1997. Pra М.Ц. Шыша, ўрадженца w. Худлін, камандзіра партизанськага атрада.

Z dzienniczek bojowy działanie oddzielnie czynny partyzancki drużyna im. Г. И. Котовского brzeski obwód za okres z 1 po 31 styczeń 1944 r. // ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(czerwiec 1941 - lipiec 1944) : dokument i materiał : w 3-х т. - Mińsk, 1982. - Т. 3. Ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś na końcowy etap(styczeń - lipiec 1944). - С. 58-60.

Z dzienniczek oddzielnie czynny partyzancki drużyna im. Н. А. Щорса brzeski obwód o bojowy działalność drużyna za okres z 13 lipiec po 3 grudzień 1943 r. // ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(czerwiec 1941 - lipiec 1944) : dokument i materiał : w 3-х т. - Mińsk : Białoruś, 1978. - Т. 2. Rozwój ogólnonarodowy partyzancki ruch do drugi okres wojna. - Кн. drugi(lipiec - grudzień 1943). - С. 511-513.

Z historia partyzancki brygada im. И. В. Stalin brzeski obwód o wspólny bojowy działanie z część czerwienny armia 21 marzec - 2 kwiecień 1944 r. i o bojowy wynik brygada za czas walka w tył wróg // ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(czerwiec 1941 - lipiec 1944) : dokument i materiał : w 3-х т. - Mińsk, 1982. - Т. 3. Ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś na końcowy etap(styczeń - lipiec 1944). - С. 373-374.

Z sprawozdanie komisarz partyzancki drużyna im. И. И. Орлова partyzancki brygada im. В. И. Чапаева brzeski obwód И. В. Pietrow o массово-політічеськой praca wśród ludność Rejon kobryński i nadanie ludność pomoc partyzant // ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(czerwiec 1941 - lipiec 1944) : dokument i materiał : w 3-х т. - Mińsk, 1982. - Т. 3. Ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś na końcowy etap(styczeń - lipiec 1944). - С. 519-521.

Z zaświadczenie sekretarz Антопольского подпольного komitet rejonowy КП(б) by brzeski obwód И. Федосюк o wzrost i bojowy działalność подпольних organizacja w Антопольском, Дивинском i Kobryńском rejon z kwiecień po listopad 1943 r. // ogólnonarodowy partyzancki ruch w Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(czerwiec 1941-іюль 1944) : dokument i materiał : w 3-х т. - Mińsk : Białoruś, 1978. - Т. 2. Rozwój ogólnonarodowy partyzancki ruch do drugi okres wojna. - Кн. drugi(lipiec - grudzień 1943). - С. 478-480.

Калиберов, В. Ф. nasz korespondent / В. Ф. Калиберов // od serce do serce / В. Ф. Калиберов. - Mińsk : Białoruś, 1981. - гл. 6. - С. 42-46. Wspomnienie były redaktor obwodowy подпольной gazeta " zorza" o kierownictwo подпольного komitet obwodowy partia partyzancki ruch, w т. ч. i na Rejon kobryński, o członek komitet obwodowy А. И. Федосюк.

Kobryński подпольний komitet rejonowy КП(б) by // подпольниє partyjny organ kompartia Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(1941 -1944) : krótki lista o organizacja, struktura i skład / ред. В. Н. sułtan, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1975. - С. 75.

Литвинчук, В. А. za Днепровско-Бугский kanał. Mykoła Tymofij шиш. Ucieczka. Lepiej śmierć, aniżeli niewola. Zagłada dowódca. Kanonada na kolejowy komunikacja. Partyzancki brygada imię Молотова / А. В. Литвинчук // tam, za Днепро-Бугом / А. В. Литвинчук. - Brześć : ОАО "brzeski drukarnia", 2008. - С. 60-64; 64-76; 76 -79; 87- 92; 92-103; 241 - 243; 286-288. O bojowy wyczyn partyzant drużyna imię figa, działałem na terytorium Rejon kobryński. Drużyna z czasem otrzymałem imię swój pierwszy dowódca, urodzony д. Худлин, геройськи poległy Mykoła Tymofij шиша.

Мазуров, К. Т. łuna nad Polesie / К. Т. мазуров // nieodżałowany / К. Т. мазуров. - m : młody gwardia, 1988. - С.246-276. Autor, partyjny i radziecki działacz К.Т. Мазуров, do rok wojna znajdowałem się w tył wróg jak przedstawiciel centralny sztab partyzancki ruch, opowiadam o wyczyn komsomolec drużyna imię Чапаева, działałem na Rejon kobryński.

Partyzancki drużyna i brygada, działałem na Rejon kobryński do rok duży ojczysty wojna // partyzancki kształtowanie Biłoruś do rok duży ojczysty wojna(czerwiec 1941 - lipiec 1944) / А. Л. Манаенков, Е. П. Горелик, А. Ф. Маркова [ta ін.]. - Mińsk : Białoruś, 1983. - С. 126-154. Krótki lista o organizacyjny struktura partyzancki drużyna, brygada.

Пронягин, П. В. kształtowanie się. Ból strata. Spotkanie w Ружанской więcej. Samolot idę na lądowanie. Wstępując do rok 1944-й. Przez linia front / П. В. Пронягин // u sam granica / П. В. Пронягин. - Mińsk : Białoruś, 1979. - гл. 14. - С. 77- 84; Гл. 19. - С. 108-110; Гл. 20. - С. 111-117; Гл. 21. - С. 117-128; Гл. 26. - С.158 - 161; Гл. 30. - С. 177-180; Гл. 32. - С. 190-192. Wspomnienie były kierownik sztab brzeski partyzancki łączenie o ten, jak зарождалось, rosnę, rozprzestrzeniam się partyzancki ruch w zachodni rejon Biłoruś, w т. ч. na Rejon kobryński.

Ромма, Ф. od serce do serce / Ф. Ромма // mężnieję młodość w bój niewzruszony : zapisek sekretarz подпольного komitet obwodowy komsomoł / Ф. Ромма. - Mińsk: Białoruś, 1974. - С. 68-76; С. 265-266.

Ромма, Ф. Д. jeśli imię twój - komsomolec / Ф. Д. Ромма // Bug w ogniu : [zbiór wspomnienie o duży ojczysty] / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 200-212. Autor, do rok wojna zawiadywałem dział подпольного komitet obwodowy komsomoł, opowiadam o utworzenie partyzancki drużyna imię В. И. Чапаева, wyczyn partyzant, o zagłada komsomolec-działacz podziemia д. Турная, o swój praca w drużyna imię Кирова i д.. Mieszkaniec.

Smirnow, Н. В. brzeski obwód / Н. Smirnow // od Moskwa do Brześć / Н. Smirnow. - Mińsk: Białoruś, 1971. - С. 112-124. Autor, uczestnik kawaleryjski reda Moskwa - Brześć po tył hitlerowski okupant, włączając i Rejon kobryński, dzielę się swój wspomnienie.

Федасюк, А.І. [Палітычная praca сярод насельніцтва jestem галоўнай u дзейнасці Дзівінскага падпольнага komitet rejonowy партыі] = Федосюк, А.И. [Polityczny praca wśród ludność jestem główny w działalność Дивинского подпольного komitet rejonowy partia] // Białoruś partyzancki / сост. Р.А. Черноглазова. - Mińsk, 1990. - С. 54-55.

А. I. Федасюк, członek Брэсцкага падпольнага абкома КП(б) by, сакратар Кобрынскага, Дзівінскага падпольних komitetў rejonowy партыі - аб рабоце Дзівінскага падпольнага komitet rejonowy партыі.

Figa Mykoła Tymofij // Памяць : Драгічынскі раєн. - Мінск, 1997. - С. 311. -(Загінуўшия воіны - вызваліцелі). Pra М. Ц. Шыша, урадженца w. Худлін, камандзіра партизанськага атрада, пасмяротна ўзнагароджанага орденам Айчыннай вайни I ступені.

Artykuł z okresowy edycja

Белов, Д. niepamięć na przekór / Dmytro Белов // Кобрынскi веснiк. - 2015. - 4 лютага. - С. 4. o Александре Букраба, uczestnik Новоселковского chłopski powstanie 1933г., w rok duży ojczysty - komisarz drużyna im. Ordżonikidze Пинской brygada.

Кузич, М. i życie nie żałuję / Mychajło Кузич // Кобрынскі веснік. - 2015. - 6 maj. - С. 7. O niektóry uczestnik partyzancki ruch na Rejon kobryński.

Михалюк, П. wszystek pamiętam się, nikt nie zapomniany. / Paweł Михалюк // Kobryń-Inform. - 2015. - 7 maj. - С. 5. W utwór-esej uczestnik akcja "list zwycięzca" uczę się СШ №4 П. Михалюка - opowieść o los 13-roczny partyzant drużyna im. Чапаева Ołeksij Абрамчука.

Сяргей, А. Чалавек гераічнага las / Аляксей Сяргей // Кобрынскі веснік. - 2015. - 8 maj. - С. 4. Pra гераічны і трагічны las Мікалая Цімафеевіча Шыша, камандзіра партизанськага атрада, урадженца w. Худлін.

Бялоў, Дз. My ўten чакалі визвалення / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2014. - 2 ліпеня. - С. 3. Ганна Федараўna Бяссонава ў godzina Вялікай Айчыннай jestem сувязной партизанськага атрада імя Frunze бригади імя Сталіна.

Кондрашук, Н. partyzancki wspomnienie / Natalia Кондрашук // Kobryń-Inform. - 2013. - 20 czerwiec. - С. 3. Wspomnienie С.Р. Czarci.

Грыцук, Н. Партызанка / Ніна Грыцук // ludowy трибуна. - 2012. - 29 червеня. - С. 10. Pra ўдзельніцу Вялікай Айчыннай вайни, партизанку Н. І. Кузняцову.

Pasўлаў, У. Беларусы ў руху супраціўлення польськага naród(1941-вясна 1944 rok) / У. pasўлаў // Беларускі гістарычны часопіс. - 2012. - №1. - С. 32-33. Упамінаецца імя ўрадженца w. Наваселкі А.К. Букраба, камісара партизанськага атрада імя С. Аржанікіддзе бригади імя В.М. Молатава.

Савченко, Н. o nagroda nie myślę / Nadija Савченко // Кобрынскi веснiк. - 2011. - 12 лiстапада. - С. 3. O Тадеуше Горбатовском, łącznik drużyna im. Чапаева, stracony na пл. wolność do 1943 r.

Савченко, Н. oddając życie za wolność / Nadija Савченко // Кобрынскі веснік. - 2011. - 15 październik. - С. 4. Подпольные antyfaszystowski grupa na Rejon kobryński.

Fedyr, И. partyzant Filip / И. Fedyr // Кобрынскі веснік. - 2011. - 18 червеня. - С. 4. Partyzancki ruch na Rejon kobryński.

Бялоў, Дз. Pra тих, каго нельга забиць / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2010. - 21 красавіка. - С. 8. Pra салдат і партизан Вялікай Айчыннай вайни, урадженцаў вескі Наваселкі.

Бялоў, Дз. "Pra lęk думаць nie хацелася". / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2010. - 28 красавіка. - С. 3.
Ураджэнка w. мазури Гарадзецкага сельсавета Аляксандра Емяльянаўna Зуброва jestem сувязной партизанськага атрада імя Кірава

Кожедуб, С. partyzancki ścieżka / Światosław Кожедуб // zorza. - 2010. - 29 czerwiec. - С. 4. O nieustraszony partyzantka drużyna im. Кирова Л. А. Грицовой i М. В. Шляхтенко, przed wojną uczyłem w szkole na Rejon kobryński i poległy podczas nocny bombardowanie niemiecki samolot.

Белов, Д. on jestem od śmierć - w dwa krok / Dmytro Белов // Кобрынскi веснiк. - 2009. - 25 лютага. - С. 3. O weteran duży ojczysty Mykoła Piotr куліке z городца, partyzant drużyna im. figa, później - fizylier w składzie piechota kompania.

Савченко, Н. idę wojna ludowy / Nadija Савченко // Кобрынскі веснік.- 2009. - 6 червеня. - С. 2. Partyzancki kształtowanie na terytorium Rejon kobryński.

Савчук, М. nieustraszony Саня / Margarita Савчук // Kobryń-Inform. - 2009. - 7 maj. - С. 3. Kobryńчанка Александра Omelan Зуброва, weteran duży ojczysty, do rok wojna jestem odważny partyzantka drużyna im. Кирова. 

Сацук, А. babcia nagroda do jaźń / Ołeksij Сацук // Кобрынскi веснiк. - 2009. - 18 лiпеня. - С. 2. O Nina Arkadiusz Романюк z д. Глинянки, weteran duży ojczysty wojna, связной partyzancki drużyna im. Чапаева.

Корниевич, Н. И. żołnierz / Н. И. Корниевич // Kobryń-Inform. - 2008. - 8 maj. - С. 4. O кобрінчаніна Mykoła Трофимовича Куца, weteran duży ojczysty, partyzant drużyna im. Frunze, później - bojowiec strzelecki pułk 70-й armia.

Szewczenko, А. niemiecki okupacja: Мечислав Китайчук, rozdział z księga "burzliwy wydarzenie Polesie" / Ałła Szewczenko // Kobryń-Inform. - 2008. - 5 czerwiec, 2 lipiec. O niemiecki okupacja i partyzancki ruch na Rejon kobryński.

Сацук, А. czarny znak wojna / Ołeksij Сацук // Кобрынскi веснiк. - 2007. - 21 лютага. - С. 1, 2. Weteran duży ojczysty Mykoła Кондратьевич Сидорук z Корчиц, odznaczony orderem, do rok wojna jestem bojowiec partyzancki drużyna im. Frunze, później - 1-го białoruski front.

Савчук, М. droga wypróbowanie Ołeksij Зарецкого / Margarita Савчук // Kobryń-Inform. - 2005. - 15 grudzień. - С. 3, 4. O weteran duży ojczysty wojna, były partyzant Ołeksij Ананьевиче Зарецком. Гурда, В. Винклера nazywam po rosyjsku - Сашка / Władimir гурда // zorza. - 2004. - 16 listopad. O antyfaszystowski ruch na Rejon kobryński.

Пянко, А. Дарога na Берлін / Аляксей Пянко // Кобрынскі веснік. - 2004. - 8 maj. - С. 3. Аб сувязним партизанськага атрада імя Frunze П. Букачы.

Пянко, А. Свабоду адстаялі ў жорсткай барацьбе / А. Пянко // Кобрынскі веснік. - 2000. - 1 ліпеня. Падпольны рух na Кобрыншчыне.

Савчук, М. weteran w szereg MWS / Margarita Савчук // Kobryń-Inform. - 2004. - 6 maj. - С. 3. Ołeksij Ананьевич Зарецкий, urodzony д. Mieszkaniec, weteran duży ojczysty, w 15-roczny wiek stanąłem partyzant.

Пятроўськая, М. Вайны радави / Марыя Пятроўськая // Кобрынскі веснік. - 2004. - 13 сакавіка. Pra ветерана Вялікай Айчыннай Аляксандра Іванавіча Лук'янюка з Магдаліна, партизана атрада імя Катоўськага.

Гурда, В. " zorza" - partyzantka / Włodzimierz гурда // zorza. - 2003. - 3 maj. W maj 1943 rok " zorza" piszę o dywersja działacz podziemia Kobryń.

Гурда, В. partyzancki druk na Rejon kobryński / Władimir гурда // Кобрынскі веснік. - 2003. - 8 maj. - С. 3.

Гурда, В. po jeden strona barykada / В. гурда // Кобрынскі веснік. - 2003. - 18 червеня. - С. 3. W 1941-1944 гг. w szereg partyzant Rejon kobryński z hitlerowiec walczę i niemiecki antyfaszysta.

Максимчик, А. jeśli ojciec bohater / А. Максимчик // Кобрынскі веснік. - 2002. - 20 ліпеня. Wśród partyzant drużyna imię Щорса, działałem w nasz kraj, Wadim Воробьев jestem sam młodociany.

Свірыдзюк, М. Т. my вадзіла маладосць / М. Т. Свірыдзюк // Кобрынскі веснік. - 2001. - 8 maj. - С. 1, 2. Ветэран вайни Мікалай Тарасавіч Свірыдзюк u ськладзе баявой групи партизанськага атрада імя Арлова бригади Чапаева змагаўten з ворагам u godzina акупацыі.

Гурда, В. do bój prowadzę ich młodość / Władimir гурда // zorza. - 2000. - 17 luty. O poległy komsomolec Брестчины, в.ч. Rejon kobryński.

Падаляк, А. Рыгор Васільевіч льови / А. Падаляк // Камуністычная праца. - 1994. - 29 червеня. Аб мужним партизане атрада імя Катоўськага, які i вайни byў старшиней Кіселявецкага сельськага савета, a загінуў u 1944.

Martynў, А. ból глибокага tył / А. Martynў // Камуністычная праца. - 1989. - 8 ліпеня. Адзін са шматлікіх эпізодаў барацьби з фашыстамі na Кобрыншчыне.

Алясюк, А. Партызан Мікалай Грыбаў / Аляксей Алясюк // Камуністычная праца. - 1987. - 31 сакавіка. Pra партизана Мікалая Грыбава, які геройскі загінуй rozżarzając w. Ліпава.

Амельянчук, Н. u радах ludowy мсціўцаў / Н.Амельянчук // Камуністычная праца. - 1987. - 27 жніўня. Дзейнасць антыфашысцкіх групіровак na Кобрыншчыне.

Батулін, С. Вуліца імя Макарука / С. Батулін // Камуністычная праца. - 1987. - 28 красавіка. Pra В.Ф. Макарука з Гайкоўкі, камсамольца, партизана атрада імя Frunze Брэсцкага злучення.

Сушчук, А. u бітве свяшченнай, народнай / А. Сушчук // Каму- ністычная праца. - 1986. - 29 лістапада. Партызанскі рух na Кобрыншчыне.

Якімчук, М. Жыцце, jak pochodnia гаренне / М. Якімчук // Камуністычная праца. - 1985. - 14 сакавіка. Pra С.К. Tur з Песак, партизанськага камандзіра- разведчика, загінуўkrok смерцю dzielny u 1943. Хвалюючыя сустречи na кобринськай зямлі // Камуністычная праца. - 1984. - 26 ліпеня. Успаміны zeszły падпольшчици В.В. Краўчук- Міткінай аб барацьбе жихароў Кобрыншчыны з захопнікамі.

Краўчук, К. Партызанскімі сцежкамі / К. Краўчук // Камуністычная праца. - 1982. - 17 ліпеня. - С. 2. К. Краўчук, били партизан атрада імя Чапаева, персанальни пенсіянер, раськазває pra pal баявоє мінулае.

Ніхто nie zapomniany, нішто nie zapomniany. Pas слядах подзвігаў // Камуністычная праца. - 1976. - 26 красавіка. - С. 4. Аб адважним партизане І. Петруковічу, пасмяротна ўзнагароджаним Ордэнам Леніна.

Бялова, М. Ен змагаўten za свабоду / Марыя Бялова // Камуністычная праца. - 1974. - 29 червеня. Pra ветерана вайни Сцяпана Нікіфаравіча Батуліна з Гайкоўкі, разведчика партизанськага атрада імя Frunze, арденаносца, які ў мірны godzina byў удастоєни ордена Леніна.

Archiwny materiał

Tur Siemion Кондратьевич : archiwny materiał

Хто іх ведає? Pra знойдзения ў Харкаўськай вобласці дакументи перияду Вялікай Айчыннай вайни - dwa камсамольскія білеты na імя П.А. Хамяка і В.Р. Максімук, видадзения Кобрынскім РК ЛКСМБ.

 

Zwolnienie Rejon kobryński od niemiecko-faszystowski zaborca

Белов, П. А. z dzienniczek dowódca / П. А. Белов // Bug w ogniu : [zbiór wspomnienie o duży ojczysty] / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 407-412. Z dzienniczek dowódca 61-й armia o zwolnienie Kobryń.

Duży zwycięstwo / сост. Е. В. Бабенко // siedem stulecie Kobryń : krótki wademekum po wojenny-historyczny muzeum imię А. В. Суворова. - Brześć: ОАО "brzeski drukarnia, 2004. - С. 24.

Камінскі, М. І. Кобрынскія вайськовия часці / М.І.Камінскі // Białoruś u Вялікай Айчыннай вайне. 1941-1945 : енциклапедия / редкал.: І.П. Шамякін(гал. ред.) [і інш.] - Мінск: БелСЭ, 1990. - С. 270.

Kobryń // zwolnienie Białoruś. 1943-1944 / В. В. Абатуров, А. М. Litwin, Н. Ф. Алясский [ta ін.]. - Mińsk : Беларуская навука, 2014. - С. 808 - 809. Zwolnienie Kobryń.

Маленков, А. Ф. zwolnienie Kobryń / А. Ф. Маленков // Лавиной groźny do Brześć / А. Ф. Маленков. - Sankt Petersburg : farwater, 1994. - С. 155 - 165. W okresie bój za zwolnienie Biłoruś autor księga jestem kierownik zwiad 60-го gwardia czerwonosztandarowy Kobryński kadłubowy artyleryjski pułk, 9-го gwardia brzeski order Кутузова strzelecki korpus.

Narybek, Д. К. od Пинска do Brześć / Д. К. narybek // Bug w ogniu :[zbiór wspomnienie o duży ojczysty] / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая . - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 413-420. Autor artykuł, dowódca dywizja, biorę udział w zwolnienie Kobryń.

Światły dzień zwolnienie / сост. Е.В. Бабенко // siedem stulecie Kobryń : krótki wademekum po wojenny-historyczny muzeum imię А.В. Suworow. - Brześć: ОАО "brzeski drukarnia, 2004. - С. 23. Zwolnienie Kobryń od fszystowski zaborca.

Тупицын, М. Н. życie zwyciężam / М. Н. Тупицын // Bug w ogniu :[zbiór wspomnienie o duży ojczysty] / ред. Н. М. Бутримович, А. П. Костелецкая. - Mińsk : Białoruś, 1977. - С. 429-443. Wspomnienie pierwszy sekretarz brzeski komitet obwodowy i горкома КПБ(б) o zwolnienie obwód, w т. ч. Rejon kobryński, od faszysta.

Шомоди, В.Э. Rejon kobryński / В. Э. Шомоди // Машрутами ludowy sława / В. Э. Шомоди. - Mińsk: płomień, 1988. - С. 226-227. Duży ojczysty na Rejon kobryński.

Artykuł z księga "pamięć : historycznodokumentalny kronika Rejon kobryński"

Воіны Чырвонай арміі і партизани, якія загінулі при абароне і вызваленні Кобрынскага раєна і пахавани na яго тэрыторыі // Памяць: гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 336-344.

Дакументы сведчаць / падрихтаваў У.І. Лемяшонак // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 231-232. Аб узаемадзеянні партизанськай бригади імя В.І.Чапаева і атрада імя І.І. Арлова з часцямі Чырвонай Арміі при вызваленні Кобрынскага раєна.

Пліско, Н.М. Вызваленне / Н.М. Пліско // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 230-231. 20-21 ліпеня 1944 r. - дні визвалення Кобрыншчыны piekło фашысцкіх захопнікаў.

Яны вызвалялі Кобрыншчыну / падрыхтавалі А.В. Junaczka, Т.С. Назарук, Н.М. Пліско, А.М. Kłus, Н.А. Фрыдлендэр // Памяць : гісторыка- дакументальная хроніка Кобрынскага раєна. - Мінск: БЕЛТА, 2002. - С. 232-239. Прыведзены спіс вызваліцеляў, фотаздымкі і кароткія звесткі аб іх.

Artykuł z okresowy edycja

Дворецкий, М. gratulacja od Рокоссовского / Moisiej дворецкий // zorza. - 2015. - 2 kwiecień. - С. 8. Podpułkownik Mychajło Mitrofan Панцевич różniłem się w bój za zwolnienie zachodni miasto Białoruś, w т. ч. Kobryń.

Кравцов, Г. historia jeden los / Grigorij Кравцов // Кобрынскі веснік. - 2014. - 19 ліпеня. - С. 3. O młodszy lejtnant Д. Парахневиче, zginąłem, zwalniając Kobryń w 1944г.

Курашова, Л. moskiewski gość na кобрінськой ziemia / Lidia Курашова // Kobryń-Inform. - 2014. - 24 lipiec. - С. 7. Współpracownik wojenny-historyczny muzeum spotkałem się z wnuczka Dmytro Кузьмича Борисова, jeden z wyzwoliciel Kobryń.

Курашова, Л. odwiedziłem miasto, który zwalniam dziad / Lidia Курашова // Кобрынскi веснiк. - 2014. - 26 лiпеня. - С. 4. Współpracownik muzeum przyjmuję w swój ściana wnuczka Dmytro Кузьмича Борисова, pułkownik, dowódca 1282-го zenitowy - artyleryjski pułk, jeden z wyzwoliciel Kobryń.

Курашова, Л. "tutejszy ziemia nadziany odłamek mina i pocisk, gęsto polany krew nasz żołnierz". / Lidia Курашова // Кобрынскі веснік. - 2014. - 19 ліпеня. - С. 3. Wspomnienie uczestnik zwolnienie Kobryń od fszystowski okupacja.

Курашова, Л. wyczyn żyję wiecznie / Lidia Курашова // Кобрынскi веснiк. - 2014. - 26 ліпеня. - С. 4. Z wspomnienie wyzwoliciel Kobryń o wydarzenie 19-20 lipiec 1944г.

Лесик, И. list bohater / Irena Лесик // Кобрынскі веснік. - 2014. - 19 ліпеня. - С. 3. List z przyszłość bohater radziecki związek lotnik-myśliwiec starszy lejtnant Arseniusz Морозову.

Фридлендер, Н. "jestem bohater od urodzenie, one rodzę się w bój". / Natalia Фридлендер // Kobryń-Inform. - 2014. - 17 lipiec. - С. 11. O bohater radziecki związek - В. Кирмановиче, А. Морозове.

Ващук, А. za każdy imię los, za każdy data pobudzam / А. Ващук, Д. Белов // Кобрынскі веснік. - 2013. - 8 maj. - С. 3. 11 czerwiec 1944 rok samolot-wywiadowca Пе-2Р, wracając z zadanie, jestem zbity w rejon wieś Каташи. Imię lotnik na zawsze wpisany do historia Rejon kobryński.

Курашова, Л. Kobryń. Długo oczekiwany zwolnienie / Л. Курашова // Kobryń-Inform. - 2013. - 18 lipiec. - С. 11. Zwolnienie Kobryń we wspomnienie wyzwoliciel.

Мельнік, Р. Змагаліся з фашизмам, вызвалялі родни kraj / Раман Мельнік // Кобрынскі веснік. - 2013. - 20 ліпеня. - С. 3. Успаміны вызваліцеляў Кобрына М. Пекута, У.Ф. Міжэўськага.

Гранік, С. Дняпроўська- Бугскі rubież. Jak гета jestem? / Сяргей Гранік // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 22 червеня(№25). - С. 23. З архіваў Драгічынскага ваєнна- гістарычнага muzeum - 1944 na Кобрыншчыне.

Дворецкий М. ten dzień nie zamilknąłem sława. / Moisiej дворецкий // zorza. - 2012. - 2 sierpień. - С. 18. Zwolnienie Kobryń i Brześć od faszysta.

Kłus, Е. poległy za ojczyzna w locie, my wiecznie przedłużam nasz polot / Ołena kłus // Кобрынскі веснік. - 2012. - 28 студзеня. - С. 9. O wyczyn А.И. Морозова.

Мартынов, А. tymczasem w miasto / Ołeksij Мартынов // Кобрынскі веснік. - 2012. - 21 ліпеня. - С. 3. o zwolnienie Kobryń.

Мельнік, Р. Георгій chrząszczў: sława і гонар nie згаснуць u серцах / Р. Мельнік // Кобрынскі веснік. - 2012. - 14 студзеня. - С. 4. U ветерана 29-га стралковага Кобрынскага pałka В. П. Семіна, які ўдзельнічаў u вызваленні нашага горада, есць фотаздимак raz з marszałek Георгіем Жукавым.

Савченко, Н. tak przyszedłem zwolnienie / Nadija Савченко // Кобрынскі веснік. - 2012. - 21 ліпеня. - С. 3. Zwolnienie Kobryń w lipiec 1944.

Волкович, А. chronicznie chory nurkujący bombowiec / Ołeksandr Волкович // zorza. - 2011. - 11 kwiecień. - С. 7. O Н.Я. Постникове, lotnik - bombowiec, poległy w czerwiec 1944 rok u д. Каташи.

Савченко, Н. zwolnienie / Nadija Савченко // Кобрынскі веснік. - 2011. - 16 lipiec. - С. 4, 9-10. Chronologia zwolnienie Kobryń, Rejon kobryński.

Дворецкий, М. w bój za Kobryń i Brześć / Moisiej дворецкий // zorza. - 2010. - 25 luty. Z wspomnienie frontowy organizator komsomolski - o zwolnienie Kobryń.

I przyszedłem zwolnienie // Кобрынскі веснік. - 2010. - 17 ліпеня. - С. 2. // Кобрынскі веснік. - 2009. - 18 lipiec. - С. 2. o zwolnienie Kobryń od niemiecko-faszystowski zaborca.

Савченко, Н. ja - z Kobryński gwardia. / Nadija Савченко // Кобрынскi веснiк. - 2009. - 1 лiпеня. - С. 2. Z wspomnienie Syberia Ołeksij Шарапова, zwalniający Kobryń w lipiec 1944 w składzie 37-го gwardia pułk.

Szewczenko, А. niemiecki okupacja: Мечислав Китайчук, rozdział z księga "burzliwy wydarzenie Polesie" / Ałła Szewczenko // Kobryń-Inform. - 2008. - 5 czerwiec, 2 lipiec. O niemiecki okupacja i partyzancki ruch na Rejon kobryński. Zwolnienie kraj.

Światły dzień zwolnienie // Кобрынскі веснік. - 2007. - 21 ліпеня. Zwolnienie Kobryń, pobudzam А.И. Морозова.

Деревянко, А. pokojowy niebo wy i pomyślność! / А. Деревняко // Кобрынскі веснік. - 2006. - 22 ліпеня. - С. 2. Wspomnienie Andrzej Деревянко, uczestnik zwolnienie Kobryń.

Михнюк, В. w nocy wziąłem Kobryń / В. Михнюк // Кобрынскi веснiк. - 2006. - 22 ліпеня. - С. 2. Zwolnienie Kobryń.

Деревянко, А. nie zapomniałem ten dzień / А. Деревянко // Кобрынскі веснік. - 2005. - 23 lipiec. Wspomnienie uczestnik zwolnienie Kobryń А. Деревянко.

Юркевіч, М. chleb Перамогі / Мікалай Юркевіч // ludowy трибуна. - 2005. - 12 лютага. Сяляне Брэстчыны, u т.л. і Кобрыншчыны, u 1944г. адпраўлялі chleb Чырвонай Арміі.

Назарук, Т. sierpień 1944-го. Рокоссовский w Kobryń / Т. Назарук // Кобрынскі веснік. - 2004. - 14 жніўня.

Пянко, А. na лініі перадавой / Аляксей Пянко // Кобрынскі веснік. - 2004. - 20 сакавіка. U godzina вайни ветеран В. Батулін визваляў rodzony Кобрыншчыну.

Назарук, Т. zwolnienie Kobryń oko świadek / Tetiana Назарук // Кобрынскі веснік. - 2003. - 2 ліпеня. - С. 2.

Ten straszny słowo " wojna": [wojskowy wiecha Rejon kobryński] // Кобрынскі веснік. - 2003. - 8 maj. - С. 1-2. O В.П. Пуганове i А.И. Морозове - bohater, na zawsze pozostałem leżę w кобрінськой ziemia.

Пянко, А. za свабоду роднага kraj / А. Пянко // Кобрынскі веснік. - 2001. - 18 ліпеня. Pra Ф.М. Сінкевіча з Мяфедавіч, ветерана Вялікай Айчыннай, орденаносца, партизана, упаследку визваляўkrok Брэстчыну ў ськладзе 408-га стралковага pałka 1-ай стралковай дывізіі 2-га Беларускага front.

Хроніка визвалення // Кобрынскі веснік. - 1999. - 17 ліпеня. - С. 2. Хроніка визвалення Кобрына piekło фашысцкіх захопнікаў.

Плиско, Н. ten ich miasto / Н. Плиско // Кобрынскі веснік. - 1999. - 17 ліпеня. - С. 2. Zwolnienie Kobryń od fszystowski zaborca.

Martynў, А. Кобрын : ліпень 1944-га / А. Martynў // Камуністычная праца. - 1989. - 20 ліпеня.

Пліско, Н. Каб уміраючы ўвасобіцца. / Н. Пліско // Камуністычная праца. - 1988. Pra bohaterў, якія абаранялі Кобрын u gad Вялікай Айчыннай вайни, чиє імены носяць вуліцы горада, skwer, паркі. Pra Б.М Сурына, В.П. Пуганава, А.І. Марозава.

Амельянчук, Н. І жицце перамагло / Н. Амельянчук // Камуністычная праца. - 1987. - 18 ліпеня. Вызваленне Кобрына.

Фралоў, П. Камандарм - 65 / П. Фралоў // Камуністычная праца. - 1987. - 18 ліпеня. - С. 3. Войскі 65-й арміі пад камандаваннем генерал-палкоўніка П.I. Батава, двойчи bohater Савецкага Саюза, вялі баі з ворагам u розних месцах Кобрынскага раєна ў 1944-м.

Бялова, Н. nie ціхне крок nasz пераможни / Н. Бялова // Камуніс- тичная праца. - 1985. - 12 maj. I 40-годдя Перамогі ў Кобрыне адбиўten мітынг, na які былі запрошани ветерани- удзельнікі визвалення Кобрыншчыны piekło нямецка- фашысцкіх захопнікаў, і адкрити абеліск воінскім часцям, визваляўшим горад, і партизанам Кобрыншчыны.

Omelanў, С. na зямлі Беларускай / С.Емельянаў // Камуніс- тичная праца. - 1985. - 2 ліпеня. U дні святкавання 40-годдзя Перамогі ў Кобрыне пабивала група ветеранаў 669-га стралковага Кобрынскага Чырванасцяжнага ордена Суворава pałka 212-й Крычаўськай стралковай Чырванасцяжнай орденаў Суворава і Кутузава дывізіі, якія прымалі ўдзел u вызваленні Кобрына.

Нікіцін, А. Набліжалі перамогу jak маглі / А. Нікіцін // Камуністычная праца. - 1981. − 9 maj. - С. 2-3. Успаміны билога партизана атрада імя Кірава М. А. Граніка.

Мацвееў, І. Напомнілі радкі дзенніка / І. Мацвееў // Кобрынскі веснік. - 1980. - 15 красавіка. Кобрынскі Чырванасцяжны pułk орденаў Суворава і Кутузава ўдзельнічаў u вызваленні Кобрына.

Бялова, М. Тых дзен nie змоўкне sława / Марыя Бялова // Камуніс- тичная праца. - 1974. - 2 ліпеня. Святкаванне 30-годдзя визвалення Беларусі piekło нямецка- фашысцкіх захопнікаў u Кобрыне.

Іваноў, У. Кобрынцы / У. Іваноў // Камуністычная праца. - 1969. - 14ліпеня.

Морозов Arseniusz Iwan

Морозов Arseniusz Iwan // kto jestem kto w republika Białoruś. 2005: do 60-lecie zwycięstwo w duży ojczysty wojna / autor-autor А. И. Котов. - Mińsk: Мэджик-бук, 2005. - Т. 1. - С. 220.

Морозов Arseniusz Iwan // na zawsze w serce ludowy: [księga o bohater radziecki związek] / główny redaktor П. У. бровка. - Mińsk : główny redakcja białoruski radziecki encyklopedia, 1977. - С. 320.

Марозаў Арсен Іванавіч // Ваенная енциклапедия Беларусі = wojskowy encyklopedia Białoruś / редкал. А.У. Языковіч(гал. ред.), artysta В.А. Ляхар. - Мінск : Беларуская енциклапедия імя П. Броўкі, 2010. - С. 625 - 626.

Морозов Arseniusz Iwan // ich imię nazwany.: енцикло-педічеський informator / редкол.: И. П. Шамякин(гл. ред.) [ta ін.]. - Mińsk: БелСЭ, 1987. - С. 432.

Лесик, И. list bohater / Irena Лесик // Кобрынскі веснік. - 2014. - 19 ліпеня. - С. 3. List z przyszłość bohater radziecki związek lotnik-myśliwiec starszy lejtnant Arseniusz Морозову.

Фридлендер, Н. "jestem bohater od urodzenie, one rodzę się w bój ". / Natalia Фридлендер // Kobryń-Inform. - 2014. - 17 lipiec. - С. 11. O bohater radziecki związek - В. Кирмановиче, А. Морозове.

Kłus, Е. poległy za ojczyzna w locie, my wiecznie przedłużam nasz polot / Ołena kłus // Кобрынскі веснік. - 2012. - 28 студзеня. - С. 9. O wyczyn А.И. Морозова.

Światły dzień zwolnienie // Кобрынскі веснік. - 2007. - 21 ліпеня. Zwolnienie Kobryń, pobudzam А.И. Морозова. Arseniusz Iwan Морозов : bohater radziecki związek : archiwny materiał.

Вуліца Марозава : архіўни материял.

Archiwny materiał

Jak ten jestem : duży ojczysty wojna na Rejon kobryński

 

Urodzony kraj na front duży ojczysty wojna

Бялоў, Дз. Перажываюць подзвігі bohaterў / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2015. - 11 лютага. - С. 4. Syn ветерана вайни Васіля Міхайлавіча Грыцука ўспамінае аб ваєнних gad свайго бацькі.

Chrząszcz, Е. "a Czech my spotykam biały chleb". / Ołena chrząszcz // wieczorowy Brześć. - 2015. - 8 maj. - С. 2. Григорчук Степан Mykoła, weteran duży ojczysty z Тевлей, rzędowy piechociarz biorę udział w zwolnienie Europa, odznaczony medal "za odwaga" i "za wzięcie Berlin".

Казакова, А. żołnierz zwycięstwo / Anna Казакова // Kobryń-Inform. - 2015. - 7 maj. - С. 4. O weteran duży ojczysty кобрінчаніне Степане Mykoła Тимошуке, odznaczony orderem, szturmowałem Кенигсберг.

Мельнік, Р. Рыгор Вышынскі : "Пакуль dusza спяває". / Раман Мельнік // Кобрынскі веснік. - 2015. - 25 сакавіка. - С. 4. 90-гадови ветеран Вялікай Айчыннай Рыгор Герасімавіч Вышынскі з Грушава прайшоў pasў-еўропи ў ськладзе 122-га pałka 1-га Украінскага front ў якасці куляметчика і з... акардеонам.

Мингазова, Е. dziękuję dziad za zwycięstwo / Ołena Мингазова // Kobryń-Inform. - 2015. - 7 maj. - С. 5. O Iwan Jakub Łogwin z Дивина, uczestnik wojna, frontowiec, odznaczony order ojczysty wojna 1-й i 2-й miara, medal "za zwycięstwo nad Niemcy".

Лесик, И. trwożę serce pamięć o wojna / Irena Лесик // Кобрынскi веснiк. - 2014. - 7 maj. - С. 2. Головейко Włodzimierz Stanisław - weteran duży ojczysty, fachowiec polny kablowy linia, odznaczony order i szereg medal...

Лесік, І. Нібыта na памяці крилах / Ірына Лесік // Кобрынскі веснік. - 2014. - 27 верасня. Kawał орденаў і медалеў упригожваюць грудзі pasўла Дзмітрыевіча Гілевіча з Кобрына - ветерана і інваліда Вялікай Айчыннай вайни.

Лесік, І. Рыгор Вышынскі : "Карэспандэнцыю развозіў. na браневіку" / Ірына Лесік // Кобрынскі веснік. - 2014. - 12 ліпеня. - С. 4. Размова з удзельнікам Вялікай Айчыннай вайни з w. Грушава Р. Вышынскім.

Пашковіч, Л. Каб мірна жиць, треба помніць / Людміла Пашковіч // Кобрынскі веснік. - 2014. - 2 ліпеня. - С. 2. Iван Аляксеевіч Лясняк з вескі Патрыкі, ветеран Вялікай Айчыннай, Перамогу сустреў u Патсдаме.

Савчук, С. Mykoła Гринкевич : "my czekam i przybliżam zwycięstwo" / Swietłana Савчук // Кобрынскі веснік. - 2013. - 23 listopad. - С. 3. O weteran duży ojczysty wojna Mykoła Гриневиче.

Борисюк, Ю. do 100-lecie z dzień urodzenie Лазарчука Wasilij Paweł / Jurij Борисюк // Kobryń-Inform. - 2012. - 10 maj. - С. 5. O los В.П. Лазарчука z Рухович, uczestnik duży ojczysty, ciekawy człowiek, samoistny poeta.

Васюк, Н. " mowa" do Berlin udowodniłem / Natalia Васюк // wieczorowy Brześć. - 2012. - 20 lipiec. - С. 8. O кобрінчаніне Георгии Mychajło Семенюке, weteran duży ojczysty, wojskowy tłumacz.

Волкович, А. "zostaję wy miłujący syn, mąż i ojciec Букач". / Ołeksandr Волкович // zorza. - 2011. - 3 luty. - С. 17. Z list z front rodzony w д. Гайковка od Fedyr Mykoła Букача, poległy w Niemcy w 1945 r.

Федарович, И. silny duch / Igor Федарович // Кобрынскi веснiк. - 2011. - 23 красавіка. - С. 2. Wśród nagroda duży ojczysty dla weteran Klemens Сметюха z legato zwłaszcza cenny order Славы - za wzięcie Warszawa.

Бялоў, Дз. З przyjemnieўю i людзей / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2010. - 11 жніўня. - С. 2. Франтавое жицце 20-гадовай Аляксандры Іванаўни Танкушынай пачалося na Волхаўскім фронце.

Бялоў, Дз. Крок za крокам - pas мінным полі / Дзмітрый Бялоў // Кобрынскі веснік. - 2010. - 8 maj. - С. 3. Мацвей jaўціх'евіч Пятручык з Наваселак, ветеран Вялікай Айчыннай, прайшоў вайну ў ськладзе моташтурмавой інжынерна- сапернай бригади.

Сацук, А. główny nagroda - pokojowy niebo / Ołeksij Сацук // Кобрынскi веснiк. - 2010. - 2 лiпеня. - С. 2. Weteran duży ojczysty Iwan Ołeksij Лесняк z д. Патрики służę w artyleryjski brygada celowniczy.

Гуревский, Е. na front drugi światowy / Eugeniusz Гуревский // Кобрынскі веснік. - 2009. - 12 жніўня. - С. 4. Ukazuję się imię 16 urodzony Rejon kobryński, uczestnik drugi światowy w składzie wojsko sojusznik; spis poległy i zmarły od rana i choroba кобрінчан, spis radziecki jeniec - urodzony Rejon kobryński, poległy w fszystowski niewola.

Сацук, А. znów kwitnę ogród / Ołeksij Сацук // Кобрынскi веснiк. - 2009. - 8 maj. - С. 2. Weteran duży ojczysty Mychajło Andrzej Мороз z д. Тевли do rok wojna biję się na 4-м ukraiński front, zwalniam Praga.

Пянко, А. żołnierski roztropność / Ołeksij Пянко // Кобрынскi веснiк. - 2007. - 8 maj. Mykoła Syn Grzegorza Дмитрук z д. Хидры - weteran duży ojczysty, frontowiec, walczę we wschodni Prusy.

Piotr, М. w składzie brzeski czerwonosztandarowy /Maryja Piotr // Кобрынскі веснік. - 2005. - 7 maj. - С. 2. Urodzony Rejon kobryński(д. Онисковичи) Włodzimierz Чмель walczę w brzeski czerwonosztandarowy dywizja.

Пянко, А. frontowy droga / Ołeksij Пянко // Кобрынскi веснiк. - 2005. - 7 maj. - С. 3. Nina Córka Grzegorza Ковалева, łącznik 8-ой powietrzny armia, przeszedłem tysiąc kilometr frontowy droga od Сталинграда do Austria.

Савченко, Н. list w trójkąt żołnierski / Н. Савченко // Кобрынскі веснік. - 2005. - 13 красавіка. O list z wojna uczestnik duży ojczysty - urodzony Rejon kobryński.

Сарычев, В. w poszukiwaniu utracony czas / В. Сарычев // wieczorowy Brześć. - 2005. - 6 maj. O кобрінчаніне Л. Горевом, poległy do rok duży ojczysty wojna pod Кенигсбергом.

60 rok po zwycięstwo - wojna trwam // Комендатский аэродром.- - 2005. - maj. W ciągu wiele rok w rejon żyła i pracuję Ołeksij Fedyr Маленков, pułkownik w dymisja, przeszedłem na czołowy 8 front duży ojczysty.

Хільчук, М. las tak наканавана / Марыя Хільчук // Кобрынскі веснік. - 2004. - 8 maj. - С. 3. Pra ветерана Вялікай Айчыннай вайни Георгія Карпінчыка з w. Верхалессе.

Сацук, А. Вогненная маладосць / Аляксей Сацук // Кобрынскі веснік. - 2003. - 8 maj. - С. 2. Аб ветеране з r. Кобрына Дзмітрыі Ратнікаве.

Пянко, А. medal za працу і za bój / Аляксей Пянко // Кобрынскі веснік. - 2003. - 8 maj. - С. 2. Аб ветеране Вялікай Айчыннай з w. Лушчыкі А. Галашка.

Сацук, А. Вогненная маладосць / Аляксей Сацук // Кобрынскі веснік. - 2003. - 8 maj. - С. 2. Аб ветеране з r. Кобрына Дзмітрыі Ратнікаве.

Chrząszcz, Е. jestem nic niebezpiecznie niepamięć. / Ołena chrząszcz // Кобрынскі веснік. - 2002. - 18 maj. U 85-roczny У. А. Осиюка z д. Błoto - medal "za bojowy zasługa", do który on jestem przedstawiony w 45-м, znalazłem przez 57 rok.

Гурда, У. u павергнутим Берліне swój закончылі паход / Уладзімір гурда // Кобрынскі веснік. - 2001. - 8 maj. Pra урадженцаў Кобрыншчыны, якія ажиццяўлялі Берлінскую аперацию ў красавіку - маі 1945 rok.

Магдысюк, С. frontowy droga żołnierz / Sergij Магдысюк // Кобрынскi веснiк. - 2001. - 8 maj. - С. 2. O weteran wojna Zosym Eudokij Пташнике, sierżant-frontowiec, uczestnik berliński operacja, operacja po zwolnienie Praga.

Пянко, А. Пераправа, пераправа. / Аляксей Пянко // Кобрынскі веснік. - 2001. - 8 maj. - С. 2. Ветэран вайни Майсей Іванавіч Шчарбацэвіч з Закросніцы byў куляметчикам u саставе 2-га Украінскага front, при вызваленні aўстрыі ўзнагароджани орденам Чырвонай Зоркі.

Пянко, А. Узнагароды дзвюх дзяржаў / Аляксей Пянко // Кобрынскі веснік. - 2000. - 6 maj. - С. 2. Ветэрану Вялікай Айчыннай Дзмітрыю Рыгоравічу Гілю з jaўсімавіч давялося служиць u wojsko Польскім, затим визваляць Polska u ськладзе 20-га стралковага pałka Савецкай Арміі.

Хільчук, М. Ветэран / Марыя Хільчук // Кобрынскі веснік. - 2000. - 6 maj. Pra ветерана Вялікай Айчыннай Міхаіла Іванавіча Кліменка, авіяцыйнага тэхніка, kawaler 3-х орденаў Чырвонай Зоркі, Баявога Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайни 2 ступені.

Сацук, А. piekło Кобрына i Эльбы / А. Сацук // Кобрынскі веснік. - 200. - 1 ліпеня. Pra ветерана Вялікай Айчыннай вайни, билога куляметчика з w. Засімы І.С. Куліша.

Пянко, А. Незабыўнає / Аляксей Пянко // Кобрынскі веснік. - 1998. - 8 maj. Ветэран вайни Мацвей Сцяпанавіч Лаўранчук з Ліпава maj 16 ваєнних узнагарод, u т. л. орден "Чырвонай Зоркі" za узяцце Берліна.

Сацук, А. Іх вадзіла маладосць./ А.Сацук // Кобрынскі веснік. - 1998. - 8 maj. - С. 2. Pra кабрынчаніна Дзмітрыя Дзмітрыевіча Ратнікава, ветерана Вялікай Айчыннай, bohater - арденаносца.

Хільчук, М. Абпалены вайной, адорани жиццем / Марыя Хільчук // Кобрынскі веснік. - 1998. - 8 maj. - С. 2. Ветэран вайни Васіль Кірылавіч Архіпюк з Бельска, танкіст, які ваяваў пад Кіевам, Масквой, Сталінградам, na Курскай дузе і maj 4 ордени za адвагу і мужнасць.

Сацук, А. nie забиць дарогі тия / А. Сацук // Камуністычная праца. - 1985. - 5 лютага. Pra ветерана вайни А. М. Нічыпарука з Мінянкі, які визваляў Warszawa, kinkietў Берлін, za што byў узнагароджани медалямі.

Рупеко, И. przez / 37 rok И. Рупеко // zorza. - 1982. - 25 marzec. O Sergij Paweł Гурине, weteran wojna z д. Козище, bojowiec partyzancki drużyna im. Чапаева, odznaczony w kwiecień 1945 g medal "partyzant ojczysty wojna" 2 miara.

Акімава, В. Слава wy, жанчини! / А. Акімава // Камуністычная праца. - 1975. - 24 красавіка. Аб жанчинах Кобрыншчыны, якія ў суровия gad Вялікай Айчыннай вайни ў радах арміі і партызанскіх атрадах грамілі ворага, набліжаючы światły і радасни дзень Перамогі.

NawigacjaOur partners