Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Edukacja

Instytucja ogólny średni wykształcenie


Typ, rodzaj
pełny nazwa instytucja
( skrócony nazwa)
Adres, Е- mail, telefon
Adres oficjalny strona internetowy
Szablonowy  
Państwowy instytucja edukacja "Borysow szablonowy"
( Borysow szablonowy)
ul. centralny, 28, 225306 дер.Магдалин, Rejon kobryński
Tel.(801642) 75138
 
Bazowy szkoła  
Państwowy instytucja utworzenie "Бельская bazowy szkoła Rejon kobryński"
( Бельская bazowy szkoła Rejon kobryński)
ul. radziecki, 27, 225865 дер. Бельск, Rejon kobryński
E - mail: uok belsk@mail.by
Tel.(801642) 94218
 
belsk.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Болотская bazowy szkoła"
( Болотская bazowy szkoła)
ul. Lenin, 57, 225868 дер. Błoto, Rejon kobryński
E - mail: uok bolota@mail.by
Tel.(801642) 63438
bolota.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Запрудская bazowy szkoła"
( Запрудская bazowy szkoła)
ul. szkolny, 7а, 225899 дер.Tama, Rejon kobryński
E - mail: uok zaprud@mail.by
Tel.(801642) 70538
zaprud.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Корчицкая bazowy szkoła"
( Корчицкая bazowy szkoła)
ul. zwycięstwo, 28, 225866 дер . Корчицы, Rejon kobryński
E - mail: uok korch@mail.by
Tel.(801642) 79238
korch.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Шеметовская bazowy szkoła"
( Шеметовская bazowy szkoła)
ul. komunistyczny, 13, 225887 дер . Шеметовка, Rejon kobryński
E - mail: uok shemet@mail.by
Tel.(801642) 79638
shemet.kobrin.edu.by
Średni szkoła  
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 1 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 1 r. Kobryń)
ul. radziecki, 94, 225304 r . Kobryń
E - mail: uok sh1@mail.by
Tel.(801642) 2-20-21
sch1.kobrin.edu
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 2 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 2 r. Kobryń)
ул.первомайськая, 91, 225306 r. Kobryń
E - mail: uok sh2@mail.by
Tel.(801642) 2-18-16
sch2.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 3 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 3 r. Kobryń)
 
ul. proletariacki, 91, 225305 r. Kobryń
E - mail: uok sh3@mail.by
Tel.(801642) 2-59-36
sch3.kobrin.edu
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 6 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 6 r. Kobryń)
 
ul. Lenin, 71, 225306 r. Kobryń
E - mail: uok sh6@mail.by
Tel.(801642) 2-29-09
sch6.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 7 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 7 r. Kobryń)
 
ul. Дзержинского, 55, 225301 г.кобрін
E - mail: uok sh7@mail.by
Tel.(801642) 2-27-03
sch7.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 8 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 8 r. Kobryń)
ul. parkowy, 2, 225301 r. Kobryń
E - mail: uok sh8@mail.by
Tel.(801642) 2-10-83
sch8.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja edukacja "średni szkoła № 9 r. Kobryń"
( Średni szkoła № 9 r. Kobryń)
ul. przyjaźń, 33/1, 225301 r. Kobryń
E - mail: uok sh9@mail.by
Tel.(801642) 3-73-57
sch9.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Батчинская średni szkoła"
( Батчинская średni szkoła)
ul. ogrodowy, 22, 225874 дер.Батчи, Rejon kobryński
E - mail: uok batchi@mail.by
Tel.(801642) 94- 3 - 46
batchi.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Буховичская średni szkoła"
( Буховичская średni szkoła)
ul. centralny, 2/1, 225890 дер. Буховичи, Rejon kobryński
E - mail: uok buxov@mail.by
Tel.(801642) 55-6-38
buxov.kobrin.edu.by
 
Państwowy instytucja utworzenie "Верхолесская średni szkoła"
( Верхолесская średni szkoła)
ul. Чкалова, 49, 225863 дер. Верхолесье, Rejon kobryński
E - mail: uok verholesse@mail.by
Tel.(801642) 95-2-38
verholesse.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Дивинская średni szkoła"
( Дивинская średni szkoła)
ul. sportowy, 6, 225876 дер.Дивин, Rejon kobryński
E - mail: uok divin@mail.by
Tel.(801642) 68138
divin.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Залесская średni szkoła Rejon kobryński"
( Залесская średni szkoła Rejon kobryński)
ul. szkolny, 1, 225880 дер.Залесье, Rejon kobryński
E - mail: uok zales@mail.by
Tel.(801642) 92238
zales.kobrin.edu.by
 
Państwowy instytucja utworzenie "Именинская średni szkoła"
( Именинская średni szkoła)
ul. szkolny, 49, 225870 дер.Imieniny, Rejon kobryński
E - mail: uok imen@mail.by
Tel.(801642) 5-73-38
imen.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Леликовская średni szkoła imię Владимира Шепетюка"
( Леликовская średni школаїм.в.шепетюка)
ul. radziecki, 44, 225878 дер.Леликово, Rejon kobryński
E - mail: uok lelikov@mail.by
Tel.(801642) 69-2-38
lelikov.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Лукская średni szkoła Rejon kobryński"
( Лукская średni szkoła Rejon kobryński)
ul. świat, 2, 225892 дер.Łuka, Kobryński rejon
E - mail: uok luka@mail.by
Tel.(801642) 73-2-85
luka.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Минянская średni szkoła"
( Минянская średni szkoła)
ul. szkolny, 9, 225873 дер.Минянка, Rejon kobryński
E - mail: uok min@mail.by
Tel.(801642) 97-3-16
min.kobrin.edu.by
 
Państwowy instytucja utworzenie "Новоселковская średni szkoła Rejon kobryński"
( Новоселковская średni szkoła Rejon kobryński)
ул.советськая, 115, 225864 дер.Mieszkaniec, Rejon kobryński
E - mail: uok novos@mail.by
Tel.(801642) 71-2-48
novos.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Онисковичская średni szkoła"
( Онисковичская średni szkoła)
ul. zarzeczny, 11, 225884 дер.Онисковичи, Rejon kobryński
E - mail: uok oniskov@mail.by
Tel.(801642) 61-2-38
oniskov.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Ореховская średni szkoła"
( Ореховская średni szkoła)
ul. Lenin, 13, 225897 пос.Ореховский, Rejon kobryński
E - mail: uok oreh@mail.by
Tel.(801642) 64-4-38
oreh.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Остромичская średni szkoła"
( Остромичская średni szkoła)
ul. szkolny, 2, 225889 дер.Остромичи, Rejon kobryński
E - mail: uok ostrom@mail.by
Tel.(801642) 98-2-47
ostrom.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Песковская średni szkoła Rejon kobryński"
( Песковская średni szkoła Rejon kobryński)
ul. szkolny, 9, 225861 дер.Piasek, Rejon kobryński
E - mail: uok peski@mail.by
Tel.(801642) 90-2-82
peski.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Рынковская średni szkoła"
( Рынковская średni szkoła)
ul. Рынковская, 4, 225895 дер.Rynek, Rejon kobryński
E - mail: uok rynki@mail.by
Tel.(801642) 64-2-38
rynki.kobrin.edu.by
 
Państwowy instytucja utworzenie "Хабовичская średni szkoła"
( Хабовичская średni szkoła)
ul. Кутузова, 31, 225875 дер.Хабовичи, Rejon kobryński
E - mail: uok hab@mail.by
Tel.(801642) 96-2-60
hab.kobrin.edu.by
Wieczorowy szkoła  
Państwowy instytucja edukacja "wieczorowy szkoła r. Kobryń"
( Wieczorowy szkoła г.кобріна)
ul. radziecki, 127, 225304 r. Kobryń
E - mail: uok vsh@mail.by
Tel.(801642) 2-18-76
 
Gimnazjum  
Państwowy instytucja edukacja "gimnazjum r. Kobryń"
( Gimnazjum r. Kobryń)
 
ul. Puszkin, 4, 225306 r. Kobryń
E - mail: uok gimnaz@mail.by
Tel.(801642) 2-25-51
 
gimnkbr.ihb.by

Ćwiczebny-pedagogiczny kompleks

Dziecięcy сад-начальная szkoła  
Państwowy instytucja utworzenie "Патриковский dziecięcy сад- szablonowy"
( Патриковский dziecięcy ogród - szablonowy)
ul. Матросова, 22, 225896 дер.патріки., Rejon kobryński
Tel.(801642) 91-2-35
 
Państwowy instytucja utworzenie "Тевельский dziecięcy сад- szablonowy"
( Тевельский dziecięcy ogród - szablonowy)
ul. północny, 12в, 225898 дер.Тевли, Rejon kobryński
Tel.(801642) 70-2-53
 
Dziecięcy сад-базовая szkoła  
Państwowy instytucja edukacja "Gruszewski dziecięcy сад-базовая szkoła"
( Gruszewski dziecięcy ogród - bazowy szkoła)
ul. centralny, 1а, 225885 дер.Gruszkowy, Rejon kobryński
E - mail: uok grush@mail.by
Tel.(801642) 65-2-94
grush.kobrin.edu.by
Dziecięcy сад-средняя szkoła  
Państwowy instytucja edukacja "dziecięcy сад-средняя szkoła № 4 r. Kobryń"
( Dziecięcy сад-средняя szkoła № 4 г.кобріна)
ul. Lenin, 167, 225302 г.кобрін
E - mail: uok sh4@mail.by
Tel.(801642) 2-25-73
sch4.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Городецкий dziecięcy сад-средняя szkoła"
( Городецкий dziecięcy сад-средняя szkoła)
ул.советськая, 12, 225883 дер. Городец, Rejon kobryński
E - mail: uok gorodec@mail.by
Tel.(801642) 67-3-38
gorodec.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Киселевецкий dziecięcy сад-средняя szkoła"
( Киселевецкий dziecięcy ogród - średni szkoła)
ul. centralny, 19, 225867 дер.Рыбна, Rejon kobryński
E - mail: uok kisel@mail.by
Tel.(801642) 91-4-38
kisel.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja edukacja "październikowy dziecięcy сад-средняя szkoła"
( Październikowy dziecięcy сад-средняя szkoła)
ul. czerwonogwardzista, 5а, 225882 дер.Październik, Rejon kobryński
E - mail: uok oktjabr@mail.by
Tel.(801642) 97-4-38
oktjabr.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Осовский dziecięcy сад-средняя szkoła"
( Осовский dziecięcy сад-средняя szkoła)
ул.ситкова, 17, 225877 д.оса, Kobryński rejon
E - mail: uok osa@mail.by
Tel.(801642) 66-3-48
osa.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Повитьевский dziecięcy сад-средняя szkoła"
( Повитьевский dziecięcy ogród - średni szkoła)
ул.школьная, 10, 225879 дер. Повитье, Rejon kobryński
E - mail: uok povit@mail.by
Tel.(801642) 60-2-38
povit.kobrin.edu.by
Państwowy instytucja utworzenie "Стриговский dziecięcy сад-средняя szkoła"
( Стриговский dziecięcy сад-средняя szkoła)
ул.советськая, 1, 225871 дер.Стригово, Rejon kobryński
E - mail: uok strigovo@mail.by
Tel.(801642) 72-3-41
strigovo.kobrin.edu.by
Międzyszkolny ćwiczebny-produkcyjny kombinat pracujący nauczanie i fachowy orientacja
Państwowy instytucja edukacja "międzyszkolny ćwiczebny-produkcyjny kombinat pracujący nauczanie i fachowy orientacja uczę się Rejon kobryński"
( Międzyszkolny ćwiczebny-produkcyjny kombinat pracujący nauczanie i fachowy orientacja uczę się Rejon kobryński)
ul. radziecki, 108, 225304 г.кобрін, brzeski obwód
E - mail: uok upk2008@mail.by
Tel.(801642) 2-36-97
upk.kobrin.edu.by

Edukacja

Chmara tag
Our partners