Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Избранные статьи

 • Статьи
 • Кобрин

Запiска начальнiка Святкоўскага

1917 - 1941

Воззвание начальника государства, изданное после занятия нами Вильно, определило пути, по которым должна идти польская политика на востоке, наметило средства, какими она должна пользоваться, но не указало, однако, программы и цели, к которым Польша должна стремиться...

 • Статьи
 • Кобрин

Храналогiя падзей ў 1919-1938 гг.

1917 - 1941

У беластоцкай турме ў час бунтарскай галадоўкі забіты Герш Панцэль — адзін з арганізатараў і кіраўнікоў Кобрынскай камуністычнай арганізацыі і член павятовага ЧК пры рэўкоме ў 1920 г. Курэша Павел, 21 г., за працу ў органах рэўкома быў асуджаны Пінскім акруговым судом на паўтара года турмы і зняволенне адбыў.

 • Статьи
 • Кобрин

Аб утварэннi сельсаветаў

1917 - 1941

3 ПАСТАНОВЫ БЮРО БРЭСЦКАГА АБКОМА КП(б)Б I БРЭСЦКАГА АБЛАСНОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА «АБ УТВАРЭННІ СЕЛЬСАВЕТАЎ ПА АНТОПАЛЬСКІМ РАЁНЕ» (ДАКЛАДЧЫКІ ЖУК, СУБОЦІН, ЛАЗОЎСКІ) 5 ліпеня 1940 г. Постановили: I. Утвердить постановление Антопольского РК КП(б)Б и Райисполкома от 27 июня 1940 г. об образовании следующих сельских Советов ...

 • Статьи
 • Кобрин

Да новага жыцця

1917 - 1941

17 верасня ў Кобрыне з'явіўся 83-і пяхотны полк імя Рамуальда Траўгута, той, які вясной быў накіраваны на захад. У хуткім часе з боку Брэста падышлі гітлераўскія часці. Полк храбра рушыў насустрач. У ім было шмат мясцовых хлопцаў, і цяпер яны адстойвалі не чужыя ім інтарэсы, а абаранялі свой горад.

 • Статьи
 • Кобрин

Ён валодаў паэтычным дарам

1917 - 1941

Вельмі сціплыя, фрагментарныя звесткі пра асобу і лёс Стафана Фёдаравіча Семенюка, які нарадзіўся 3 снежня 1895 г. у в. Яромічы Кобрынскага раёна. Найбольш поўна яны захаваліся ў памяці сваякоў і аднавяскоўцаў ды ў нямногіх, цудам уцалелых вершах.

 • Статьи
 • Кобрин

З гісторыі аховы здароўя на Кобрыншчыне

1917 - 1941

Паводле некаторых звестак, ужо ў XVI ст. у Кобрыне існавала ўстанова накшалт бальніцы. Аднак першае дакументальнае ўпамінанне, якое датычыцца медыцыны, адносіцца да канца XVIII ст.: згодна з рэвізіяй 1792 г. у горадзе ў тую пару пражываў адзін лекар.

 • Статьи
 • Кобрин

Кобрин в 1920 году

1917 - 1941

Вспыхнувший в июле 1914 г. пожар Первой мировой войны спустя год спалил своим губительным дыханием Кобринщину. Уже за две недели до приближения фронта началась эвакуация населения вглубь страны. По приказу военного командования вслед за уезжавшими жителями оставляемые деревни беспощадно сжигались.

 • Статьи
 • Кобрин

Кобрын у апісанні Міхаіла Марчака

1917 - 1941

У 1935 г. у аддзеле Польскага краязнаўчага таварыства ў Брэсце выйшла кніга Міхаіла Марчака «Даведнік па Палессі» (Marczak М. Przewodnik ро Polesiu), у якой некалькі старонак прысвечаны апісанню тагачаснага Кобрына. Пераклад гэтых старонак на рускую мову, які захоўваецца ў Кобрынскім ваенна-гістарычным музеі імя А.В.Суворава, прыводзіцца ніжэй з нязначнымі скарачэннямі.

 • Статьи
 • Кобрин

Навасёлкаўскае ўзброенае выступленне

1917 - 1941

Навасёлкаўскае ўзброенае выступленне сялян адбылося ў ноч з 3 на 4 жніўня 1933 г. У цэнтры падзей апынуліся вёскі Паўлопаль, Навасёлкі, Бельск і Дарапеевічы Навасёлкаўскай гміны Кобрынскага павета. Выступление праходзіла на фоне глыбокага эканамічнага і сацыяльна-палітычнага крызісу ў міжваеннай Польшчы.

 • Статьи
 • Кобрин

Судьбоносный 1939

1917 - 1941

Обжигающее дыхание надвигающегося военного урагана мир почувствовал задолго до начала Второй мировой войны.Окрыленный рядом политических успехов, Гитлер уже в начале 1939 г. полностью оккупировал Чехословакию и предъявил Польше ультимативное требование дать согласие на проведение через так называемый Данцигский коридор экстерриториальной автострады, долженствующей соединять непосредственно Германию с Восточной Пруссией, которую отделяла эта польская территория.